foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Absolventi GML

Maturitní ročníky 1960/1961

 

3.A - Dr. Antonín Zeman

Axmanová Eva, Bártů Karla, Bendová Jarmila, Bobrovský Jan, Císař Rudolf, Čermáková Alena, Horák Zdeněk, Horáková Hana, Hynková Marta, Chudobová Anna, Jiříček Josef, Judová Libuše, Kalodová Jana, Kalová Marie, Kozáková Naděžda, Kölblová Jitka, Kratochvílová Olga, Křivánek Karel, Kulhánková Jarmila, Les Vladimír, Lukášková Taťána, Machová Eva, Metelová Jana, Mikulášková Libuše, Morávková Helena, Nyklová Božena, Perničková Jitka, Petrová Milada, Pokojová Eva, Poláková Helena, Poustka Jiří, Procházková Jana, Růžička Otto, Řičánková Mojmíra, Sobolová Marie, Standara Stanislav, Utěkalová Jarmila, Vávra Svatopluk, Weinlichová Jana, Zahradníček Luděk, Zemanová Miroslava

 

3.B - Dr. Jan Šafránek

Abadžiev Atanas, Bašová Stanislava, Benešová Jana, Bláha Miroslav, Bradáčová Jindra, Brožík Milan, Černý Jiří, Dědeček Petr, Erml Jiří, Fertig Michal, Fialová Marie, Foukalová Marcela, Horká Daniela, Janoušková Ludmila, Josífková Jana, Kocman Vítězslav, Kostelka Jan, Kozderková Blanka, Krátká Marie, Kristenová Zdeňka, Kyselková Jana, Matějková Libuše, Matulová Naděžda, Mayerová Iva, Mocová Jitka, Musilová Alena, Němec Josef, Novák Miloš, Novotný Vítězslav, Oplatek Jiří, Peša Karel, Prošková Hana, Pustová Věra, Raušalová Zora, Schneider Karel, Slabý Milorad, Sobotová Miroslava, Štrajtová Helena, Urban Jiří, Velehrachová Jarmila, Vondroušková Naděžda, Vurmová Jana, Žalmanová Vlasta