foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Absolventi GML

Maturitní ročníky 1967/1968

 

3.A - Vladimír Páč

Berčuková Marie, Berka Jaromír, Blaška Jaroslav, Budík Ladislav, Bureš Alois, Dokoupil Ladislav, Eliášová Miroslava, Gellner Petr, Gračková Milena, Hanák Milan, Havlík Jan, Hobst Leonard, Holčák Petr, Horák Michal, Chmela Jiří, Jausová Iva, Jelínek Zdeněk, Judová Alena, Kazdová Vlasta, Kostinová Marta, Kvapil Aleš, Nováčková Vítězslava, Parmová Blanka, Pollaková Zuzana, Procházková Marta, Puchýřová Jana, Roubíčková Jaroslava, Selucký Petr, Skoupá Jarmila, Svatoš Vladislav, Sýkorová Irena, Šabacký Pavel, Úlehla Martin, Vítek Pavel, Vrzalová Zuzana, Vydrová Marie

 

3.B - Aloisie Lorenčíková, Od 15.11.67 Věra Nová

Bartl Petr, Bílý Miroslav, Ducháčková Eva, Dvorský Jiří, Dvořák Pavel, Floriánová Eva, Frumertová Eva, Gabriš Karel, Holá Libuše, Hrubý Vilém, Jankovič Petr, Jedličková Eva, Jonášová Zuzana, Kazda Karel, Kořínek Milan, Kotouček Lubomír, Mazerová Milada, Mazúrová Zuzana, Pavlíková Miluše, PlEva Jiří, Půža Pavel, Racková Josefa, Rajlich Jan, Rosická Tamara, Rusková Marie, Schönová Marie, Schrumpf Luděk, Strýčková Růžena,Šiške Miloslav, Špinler Josef, Trhlík Pavel, Tuček Michal, Tuza Jiří, Veselý Jiří, Vyskočil Bohumil, Žáková Ludmila

 

3.C - Miloslava Skyříková

Bednářová Blanka, Bednářová Jana, Brabencová Eva, Čuprová Eva, Deáková Eva, Dvořáková Olga, Hejlková Věra, Horáková Libuše, Humplíková Liběna, Ječmínková Dagmar, Jelenová Eva, Jelenová Yvona, Jelínková Eva, Kameníková Alena, Kmentová Jaromíra, Kratochvílová Naděžda, Krylová Gabriela, Kunešová Marie, Larinová Alice, Ledererová Zuzana, Mikyška Petr, Němcová Zoša, Pacold Vladimír, Papírník Miloš, Papírníková Jiřina, Polachová Iva, Pulkertová Jaroslava, Reitter Leopold, Roušarová Marie, Rozkydal Zbyněk, Sedláčková Helena, Sedláčková Lenka, Soukalová Ivana, Stojka Milan, Šíblová Yvona, Švábová Hana, Veselá Simona, Vojta Jiří, Zemková Anděla

 

3.D - Oldřich Pittermann

Čubová Anna, Dvořimáňová Iva, Šumbera Jan, Trumpešová Zuzana, Wittmanová Daniela, Zatočil Zdeněk, Zemene Karel, Zumrová Jaruška, Žáková Marcela