foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Absolventi GML

Maturitní ročníky 1976/1977

 

4.A - Jarmila Večerková

Bednaříková Lucie, Brunclíková Alice, Cupalová Yvona, Čadová Hana, Čechová Dana, Danielová Jana, Dlezková Karin, Doležalová Dana, Dostálová Lada, Dvořáčková Hana, Dvořáčková-Kamrádková Radmila, Dvořák Miroslav, Dvořáková Hana, Dyková Alena, Fialová Marie, Hladíková Michaela, Chlachulová Milena, Jelínek Oldřich, Jonášek Martin, Kačírková Zuzana, Kohoutková Vlasta, Kohutová Milada, Kolesová Dagmar, Konečná Drahomíra, Královec Jan, Mandátová Eva, Němcová Jana, Obrtelová Milada, Pejcha Jaroslav, Rajecká Hana, Rajnohová Jana, Riedlová Alena, Rozsíval Oldřich, Řehoříková Ivana, Staňková Eva, Šamlotová Alena, Tichá Alena, Válková Jitka

 

4.B - Dagmar Přidalová

Baňoch Zdeněk, Bárová Lenka, Blahůšková-Švábová Eva, Čoupková Marie, Halas Vladimír, Herajtová Jana, Janáčková Jana, Jandová Alena, Jandová Ilona, Juroch Jan, Kladivová Ája, Kleinwächter Martin, Kmoníčková Eva, Kocurová Yvona, Kovářová Jana, Krejčí Oldřich, Krmíčková Ljuba, Křivonožková Helena, Kulička Pavel, Lopatářová Miloslava, Malůšková Jana, Maraczková Milena, Mašek Jaroslav, Musilová Hana, Nečasová Jana, Novotná Libuše, Piňos Stanislav, Příleský Jaroslav, Pivoda Jiří, Ratislav Zdeněk, Slívová Simona, Somrová Eliška, Stehlík Roman, Šamlot Ladislav, Štokmanová Irena, Vízdalová Jitka, Žák Jan

 

4.C - Vladimír Páč

Bednařík Otakar, Berka Radim, Brandstillerová Renata, Červený Pavel, Drbal Josef, Ďatková Milena, Filka Jaroslav, Frejtich Zdeněk, Fridrichová Hana, Friedová Michaela, Froňková Olga, Hebeda Ivan, Holzbachová Renata, Janský Jiří, Jedlička František, Kalusová Alena, Kraval Ilja, Kreysa Karel, Loupalová Andrea, Mikulíková Terezie, Mocová Alena, Nečas Jan, Nespěchal Jiří, Nosálková Marcela, Oprchalová Lenka, Pinková Helena, Řezáčová Yvona, Stejskal Pavel, Štěpán David, Uhlíř Luboš, Vaňurová Gabriela, Vařejková Irena, Vrána Ladislav, Vysočan Jiří, Vyzina Pavel, Žáková Helena

 

4.D - Libuše Fialová

Babincová Dagmar, Bártl Jaroslav, Caha Aleš, Číhal Jan, Drášil Milan, Ferebauerová Eva, Hála Radek, Hálová Yvona, Hlavová Zdeňka, Holý Jura, Horňanská Hana, Jarošová Hana, Kadlec Vratislav, Koláčková Jarmila, Kolísek Ivo, Lauermannová Jitka, Macků Petr, Machová Hana, Mráčková Eva, Nečasová Alena, Pokorná Eva, Rosenberg Michal, Sedláková Jana, Severová Renata, Stejskal Jiří, Streck Ivo, Suza Igor, Štěpánková Eva, Štěrba Boris, Švajner Ladislav, Švecová Jitka, Tesařík Jan, Till Lubomír, Trhlík Ilja, Václavek Oldřich, Vláčilová Veronika