foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Způsob bodování

Je vzat nejvyšší počet bodů z testu jednotné přijímací zkoušky v daném předmětu a je mu přiřazen nejvyšší možný počet přepočtených bodů. Poté je vzat nejnižší počet bodů z testu jednotné přijímací zkoušky v témže předmětu a je mu přiřazena 0. Pak jsou jednotlivé body převedeny na body přepočtené.

Příklad:
Nejlepší uchazeč dosáhne z českého jazyka 54 bodů a je mu přiřazeno maximum přepočtených bodů – tedy 40. Nejhorší uchazeč dosáhne z českého jazyka 25 bodů a je mu přiřazeno 0 bodů v přepočtených bodech. Pak je absolutní interval bodů 25 až 54 (29) přepočten u jednotlivých uchazečů na interval relativní 0 až 40 bodů. Stejným způsobem se postupuje v matematice a součet dosažených relativních bodů s případným přidáním bodů za předmětové olympiády a ubráním za špatný prospěch ze ZŠ a nedoporučení ke studiu na SŠ pak určuje celkové pořadí jednotlivých uchazečů.

Převodní tabulku bodů v přijímacím řízení 2017 najdete zde.

Petr Kovač,
ředitel školy