foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /
Skupinov prce prima kvarta (2009 2013)

Projektov skupinov prce

(prima kvarta, 2009 2013)

Prvn rok naeho studia (prima, rok 2009) jsme dn vt projekt nepipravovali. Dlali jsme pouze mal skupinov prce, nejvznamnj z nich byla propagace knek pro spolenou etbu na dal koln rok. Bylo ustanoveno nkolik skupinek, z nich kad si vybrala dv knky a prezentovala je zbytku tdy, pot cel tda hlasovnm urila, kter knky tedy budeme v sekund st jako spolenou etbu (bylo jich vybrno pt).

sekund nm byl zadn prvn nronj projekt. Jmenoval se Nae hlubiny bezpenosti. Nae tda byla nhodnm losem rozdlena na produkn skupiny se esti, respektive pti leny. Kad tato skupina mla nejprve za kol formulovat si otzky o njakm mst (vtinou bylo fiktivn), kam by se lovk schoval ped svtem a kde by se ctil nejlp. Tyto otzky jsme pot pokldali lidem z rznch vkovch kategori (vrstevnk, maturant, rodi, prarodi). Ze zznamu jejich odpovd jsme sestavili titn sbornk, kter jsme odevzdali jako vsledek na prce. Soust sbornku byly i medailnky jeho tvrc.

Dal projekt, vytven v tercii, dostal jmno Msto. Byli jsme opt rozdleni na produkn skupiny, z sti nhodn a z sti tak, jak jsme chtli. Kad produkn skupin byl zadn sek dne, o kterm mla zpracovat nejrznj informace, a podle toho tak dostala skupina sv jmno (Rno, Obd, Sporty a prochzky, Nvrat dom a facebook, Noc). Zjiovali jsme informace o tom, co lid ve mst dlaj v tto sti dne. Informace jsme hledali u nejrznjch lid, na internetu, v rznch institucch (nap. DPMB, hasii, restaurace) a tak jsme fotili, nateli anebo sbrali na internetu obrzky. Bylo plnovno, e kad skupina bude prezentovat vsledek sv snahy pomoc vkladu v aule, a tak se tak stalo. Projekt bude navc jet pokraovat.

Zatm posledn projekt, kter tvome, nm byl zadn na zatku druhho pololet kvarty. Tmatem je Nejvt pn. Do skupin jsme se rozdlili podle vlastn volby. Podobn jako projekt ze sekundy je zaloen na zkoumn odpovd odlinch vkovch kategori (2 vrstevnci, 2 maturanti, rodi, prarodi). Tentokrt je vak o hodn sloitj. Z rozhovor, vedench s respondenty, mme utvoit krtk filmov dokument. Tyto dokumenty budou promtny v ervnu v aule profesorm a studentm naeho gymnzia jako soust Festivalu Nejvtch Pn. Snad se vechny poda!

Vclav Gl

Matou Svoboda

(4. AV, erven 2013)