foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

SOČek máme spoustu...

...každý rok, jednotky až desítky, ale zatím jsme je sem nestihli smysluplně umístit. Pracujeme na tom!

Středoškolská odborná činnost (SOČ) v školním roce 2015/2016

Teorie kultury, umění a umělecké tvorby:
Petr Gerneš – K mluvnímu plánu tvorby nejúspěšnějších českých youtuberů

Středoškolská odborná činnost (SOČ) v školním roce 2014/2015

Seznam účastníků a témata jejich prací:

Chemie:
Vít Všianský (8AV): Design halogenalkandehalogenas pro enzymatickou degradaci bojového plynu yperitu
Mojmír Poprocký (4A): Suprese signalů ethanolu a vody za účelem celem analýzy destilátů pomocí 1H NMR spektroskopie

Zdravotnictví:
Martin Barák (4A): Reakce mozkové tkáně na ozáření v obrazu magnetické rezonanční spektroskopie

Biologie:
Barbora Čechová (7AV): Helikáza Rothmund-Thomsonova syndromu a její DNA vazebné preference

Fyzika:
Martin Žilka (6AV): Detektor kovů a gradiometr se senzory fluxgate

Všichni naši účastníci prozatím postoupili ve školním kole (5.3.2015) do městské přehlídky prací SOČ.

SOČ v minulých letech