foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Aktuálně

Od 1. září 2021 se provoz na školách řídí následujícím pokynemnewwin, od 25. října 2021 též následujícím pokynemnewwin a od 22. listopadu 2021 následujícími pravidlynewwin.
Pokyn MŠMT k plošnému testování žáků ve dnech 22. a 29. listopadu zdenewwin, pokyn Krajské hygienické stanice k témuž testování zdenewwin, pravidla screeningového testování zdenewwin. Testování na GML od 6. prosince 2021 zdenewwin.

Den otevřených dveří GML se bude konat dne 2. 2. 2022 od 14:00 hod. Formu přizpůsobíme aktuální epidemiologické situaci.
Konáme Jednotnou přijímací zkouškunewwin z českého jazyka a matematiky, v termínech 12. – 13. dubna 2022 (na čtyřleté studium) a 19. – 20. dubna 2022 (na šestileté a osmileté studium).


zobrazit i předchozí měsíc, zobrazit i předchozí rok

prosinec 2021 (vidíte jen budoucí akce; zobrazit celý měsíc prosinec)

1.12.SŠ volejbal – finále městského kola – dívky i chlapci.
1.–2.12.Vědecký čtyřboj – online.
1. tým: Hlávka, Mohelský, Novotný, Sychra (všichni 4A)
2. tým: Račanský (3.B), Zápeca, Stoican (oba 6AV), Bartoníčková (4.AV)
1.12. v 14:10Odborná exkurze o houbách podvedením vysokoškolského lektora z Přírodovědecké fakulty MU - Wilsonův les - 
v rámci kroužku Cvičení zbiologie a chemie, který navštěvují studenti z 2AV, 3AV, 4.AVa 2.BF.
Za akci odpovídají prof. Mlček a Ošmerová.
2.12. v 11:00Preventivní program napodporu péče o duševní zdraví v podobě workshopu.
Účastní se třídy 3AV a 4AV.
2.12. v 12:15Preventivní program na podporu péče o duševní zdraví v podobě workshopu.
Účastní se třídy 2AF a 2AV.
3.12.Krajské kolo chemické olympiády.
Účastní se Hana Nečasová (5.AF).
3.12. v 12:00Preventivní program na podporu péče o duševní zdraví v podobě workshopu.
Účastní se třídy 1AF a 1BF.
6.12. v 11:50Preventivníprogram v rámci projektu Prevence kriminality – přibližuje pojmy zproblematiky pití alkoholu, účastníci  programu se interaktivníformou  seznámí se situacemi, které mohou ve spojitosti s pitím alkoholunastat.
Účastní se třída 2B-STUDENTI.
7.12. v 10:55Preventivní program v rámci projektu Prevence kriminality – přibližuje pojmy z problematiky pití alkoholu, účastníci programu se interaktivní formou seznámí se situacemi, které mohou ve spojitosti s pitím alkoholu nastat.
Účastní se třída 2C-STUDENTI.
7.12. v 13:05Preventivní program v rámci projektu Prevence kriminality – přibližuje pojmy z problematiky pití alkoholu, účastníci programu se interaktivní formou seznámí se situacemi, které mohou ve spojitosti s pitím alkoholu nastat.
Účastní se třída 2A-STUDENTI.
8.12. v 10:55Exkurze do Anthroposu.
Účastní se třída 1AV-STUDENTI, pedagogický dozor prof. Šmerková.
8.12. v 17:00Vánoční koncert GML bude z důvodů nepříznivé epidemiologické situace přeložen na jaro 2022 (předběžně na 11. nebo 12. dubna 2022).
9.12. v 11:50Překladatelka a tlumočnice Mgr. Marta Kolísková si v rámci programu ´Den pro školu´ připravila pro studenty 3A a 5BF překladatelský a tlumočnický seminář.
14.12. v 10:55Setkání s peer konzultantem – vypráví svůj životní příběh o tom, co se může stát, pokud se pití alkoholu vymkne kontrole.
Účastní se třídy 2A-STUDENTI, 2B-STUDENTI a 2C-STUDENTI.
20.–21.12.Literární soutěž GML.
23.12.–2.1.Vánoční prázdniny
V průběhu prosince 2021:
 Písnička na prosinec

leden 2022

23.12.–2.1.Vánoční prázdniny
9.–13.1.Lyžařský výcvikový kurz – 1B – Saalbach.
11.–15.1.Lyžařský výcvikový kurz – 1C – Hochzillertal.
21.1.Ukončení klasifikace za 1. pololetí

únor 2022

2.2.Bohemistický den GML.
2.2.Den otevřených dveří GML
4.2.Pololetní prázdniny
13.–17.2.Lyžařský výcvikový kurz – 5AV – Schladming.
zobrazit i následující měsíc