foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Aktuálně

Obecné pokyny

S účinností od 11. 3. 2020 platí Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol ve znění pozdějších rozvolnění.
Pohyb osob a provoz v budově se do konce školního roku 2019/2020 řídí hygienickými pokyny MŠMT ČR (zdenové okno).
Klasifikace všech žáků, včetně žáků maturujících, se pro toto pololetí bude řídit Vyhláškou č. 211/2020 Sb. (zdenové okno).
Požadavky v jednotlivých předmětech, ročnících a oborech pro měsíce duben až červen redukované v důsledku mimořádné situace (zdenové okno).

Přijímací zkoušky 2020

Vážení rodiče, vážení uchazeči, letošní přijímací zkoušky budou vzhledem k mimořádné situaci vypadat následovně.
Termíny:
8. 6. čtyřleté studium
9. 6. víceleté studium (osmileté a šestileté)
23. 6. náhradní termín pro všechny typy studia

Jednotnou přijímací zkoušku koná každý uchazeč pouze JEDNOU a to na škole, kterou uvedl na přihlášce na PRVNÍM místě (v prvním termínu).
Pokud jste zvolili Gymnázium Matyáše Lercha v původním prvním termínu, konáte přijímací zkoušku na naší škole. Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním zkoušky obdržíte poštou a e-mailem (pokud jste jej uvedli do přihlášky) pozvánku ke zkoušce, kde budou uvedeny všechny podstatné informace.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Žáci jsou v den konání zkoušky POVINNI odevzdat před vstupem do budovy zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení. (Viz metodický pokyn MŠMT pro hygienická pravidla při konání přijímacích zkoušek.) Formulář bude i součástí pozvánky.

Pokud máte naši školu uvedenu v přihlášce na druhém místě (ve druhém termínu), obdržíte poštou informační dopis s Vaším kódem, pod kterým budete uvedeni ve výsledkové listině.
V případě, že pozvánku nebo informační dopis 5 pracovních dnů před termínem zkoušky stále mít nebudete, kontaktujte prosím sekretariát školy (549 122 063, sekretariat@gml.cz).

Kritéria pro přijímací řízení (čtyřleténové okno, šestileténové okno, osmileténové okno) zůstávají NEZMĚNĚNA.
Přijímací řízení se bude řídit Vyhláškou č. 232/2002 Sb. (zdenové okno)
Hygienický provoz během přijímacích zkoušek se bude řídit metodickým pokynem MŠMT (zdenové okno)

Maturitní zkoušky 2020

Hygienický provoz se během maturitních zkoušek bude řídit metodickým pokynem MŠMT ČR (zdenové okno).
Harmonogram po jednotlivých dnech najdete níže na této stránce v části „červen 2020“
Bližší informace - rozpis dozorů, učeben, individuální rozpisy po třídách atd. (zdenové okno, po přihlášení účtem @gml.cz)

zobrazit i předchozí měsíc, zobrazit i předchozí rok

květen 2020 (vidíte jen budoucí akce; zobrazit celý měsíc květen)

9.5.plus Stipendium DAD – Jana Nguyenová (8.AV)
11.5.plus Juvenes Translatores – národní kolo
Účastní se Ema Grofová (7AV).
V průběhu května 2020:
 GML od 14.5. spolupracuje mimo jiné se serverem www.umimexcel.cz, který GML poskytuje zdarma online kurzy ve formě krátkých videolekcí pro Word, Excel a Powerpoint.

červen 2020

1.6.Státní maturitní zkouška – didaktický test z matematiky (8.00), francouzského jazyka (8.00) a anglického jazyka (13.00).
2.6.Státní maturitní zkouška – didaktický test z českého jazyka a literatury (8.00) a německého jazyka (13.00).
2.6. v 9:30Informace pro maturanty: Čipy vracejte v okénku před jídelnou dne 2.6.2020 od 9:30 do 12:00 hodin. Přijďte nahlásit i ztracený nebo poškozený čip, který už vracet nebudete. Nechte si předtím pomocí čipu vrátit zbytek kopírkového účtu (na vrátnici). Bližší informace.
Účastní se třídy 4A, 4B, 4C, 6AF a 8AV, pedagogický dozor prof. vrátnice GML.
3.6.Státní maturitní zkouška – Matematika+ (9.00).
3.6. v 8:00Maturitní zkouška pro 5. ročník bilingvy – pís. práce francouzský jazyk.
Účastní se třídy 5AF a 5BF.
4.6. v 9:00Písemná část profilové maturitní zkoušky z chemie (6.AF).
Účastní se třída 6AF.
5.6. v 9:00Písemná část profilové maturitní zkoušky z fyziky (6.AF).
Účastní se třída 6AF.
8.6.Přijímací zkoušky – čtyřleté studium.
8.–12.6.Ústní maturitní zkoušky 4A, 4C.
9.6.Přijímací zkoušky – osmileté a šestileté studium.
10.6. v 8:00Písemná část profilové maturitní zkoušky z matematiky (6.AF).
Účastní se třída 6AF.
11.6. v 9:00Písemná část profilové maturitní zkoušky z dějepisu (6.AF).
Účastní se třída 6AF.
12.6. v 9:00Písemná část profilové maturitní zkoušky ze zeměpisu (6.AF).
Účastní se třída 6AF.
15.–19.6.Ústní maturitní zkoušky 4B, 6AF, 8AV.
16.6.Konec klasifikace pátých ročníků francouzského studia.
Účastní se třídy 5AF a 5BF.
19.6.Ukončení klasifikace.
22.–23.6.Ústní maturitní zkoušky z francouzštiny – 5AF
Účastní se třída 5AF.
23.6.Přijímací zkoušky – náhradní termín pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium.
23.–25.6.Ústní maturitní zkoušky z francouzštiny – 5BF
Účastní se třída 5BF.
V průběhu června 2020:
 GML spolupracuje mimo jiné se serverem www.umimexcel.cz, který GML poskytuje zdarma online kurzy ve formě krátkých videolekcí pro Word, Excel a Powerpoint.
zobrazit i následující měsíc