foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

      GML a Model Evropského parlamentu

Co je MEP

MEP znamená Model Evropského parlamentu (Model European Parliament) a jedná se o celoevropský projekt pro mladé lidi ve věku od 16 do 18 let, kteří se účastní v tomto projektu - tzn. simulovaném parlamentu - a mají tak jedinečnou možnost hlouběji se seznámit s problémy projednávanými skutečným Evropským parlamentem.

Co je Nadace MEP

Nadace Modelový Evropský parlament (Model European Foundation) vznikla z iniciativy struktur Evropské unie (Evropská komise a Evropský parlament) již v roce 1998 a jejím základním úkolem je šíření informací o evropské integraci mezi mladé lidi členských zemí Evropské unie, jejich větší zapojení do činností evropských institucí, příprava na pozdější spolupráci s jednotlivými zeměmi. Sídlo nadace je v nizozemském Haagu.

Činnost nadace se odehrává na národních a zejména mezinárodní úrovni během zasedání, kterých se účastní vybrané týmy studentů jednotlivých zemí.

Mezinárodní konference MEP

Každoročně probíhá mezinárodní konference, které se účastní šestičlenné týmy (pět studentů a jeden pedagog) ze všech členských i dalších evropských zemí. Na této konferenci jsou studenti rozděleni do výborů odpovídajících výborům ve „velkém“ parlamentu, a projednávají aktuální politická a společenská témata. Vyvrcholením celého týdenního zasedání je pak plenární shromáždění, které se koná v parlamentních prostorách hostitelské země, a výsledkem je schvalování rezolucí, které se dál posílají do Evropského parlamentu. Jednacím jazykem je angličtina, studenti musejí být na jednání dobře připraveni a během zasedání mají skvělou možnost nahlédnout do fungování nejvyšších evropských institucí. Předsedy výborů a samotného parlamentu jsou mladí lidé zkušení ve vedení takových zasedání, přítomni jsou i zástupci Evropského parlamentu z Bruselu a zejména političtí činitelé hostitelské země.

Myšlenka poskytnout mladým lidem ve věku kolem 16-18 let možnost nahlédnout do opravdové politické práce, setkat se přitom s vrstevníky z celé Evropy a navázat s nimi další, velmi užitečné kontakty je nesmírně cenná.

MEP a Česká republika

Česká republika se do činnosti nadace zapojila v minulosti jen velmi namátkově (asi tři účasti pražského gymnázia před pěti až sedmi lety). Pokud se určitá země neúčastní, zastupuje ji tým jiné země, což není rozhodně dobrou zprávou o té původní zemi.

MEP a GML

V roce 2006 se mezinárodního zasedání, které se konalo ve slovinské LUBLANI poprvé zúčastnilo brněnské Gymnázium Matyáše Lercha. Gymnázium bylo osloveno holandským ústředím spolu s dalšími školami z republiky a po několika kolech písemných jednání bylo vybráno a pozváno na toto mezinárodní setkání. Studenti GML se důkladně připravili a během jednání se výrazně zapojili, jeden z nich přednesl návrh rezoluce na plenárním zasedání, což je vždy považováno za čest. V roce 2007 se mezinárodní konference konala v italském Římě a GML mělo na konference tým složený z nových vybraných studentů. V roce 2007 se GML zúčastnilo další mezinárodní konference MEPu v italském ŘÍMĚ.

MEP Lublaň 2006

Slovinské město Ljutomer a posléze hlavní město Lublaň se staly místy konání mezinárodní konference MEPu v roce 2006 (25.11. - 3.12.2006). Zúčastnilo se jí 27 zemí, které byly rozděleny do dvou skupin, a v průběhu týdne delegáti jednotlivých zemí pracovali ve výborech na zadaných tématech (viz Issues Group Slovenia A, Issues Group Slovenia B). Pracovní jednání probíhalo ve škole Gimnazija Franca Miklošiča v Ljutomeru, která se stala velmi pohostinným místem stejně jako všechny hostitelské rodiny po celé oblasti severního Slovinska. Valné shromáždění (General Assembly) se pak uskutečnilo v Parlamentu Slovinska v Lublani. Nad českou delegací držela patronát velvyslankyně ČR ve Slovinsku paní Iva Hlavsová, návštěva velvyslanectví patřila k výrazným momentům celého týdne. Konference se zúčastnilo pět studentů (Ondřej Antoš, Aleš Chmelař, Štěpán Lata, Soňa Skálová, Erik Werner, prof. Eva Zajíčková).

Článek v ročence o MEP Lublaň

MEP Řím 2007

Mezinárodní konference se uskutečnila v Římě (23.11. - 2.12.2007) a byla mimořádně významná, protože se konala v rámci oslav 50. výročí podepsání Římských smluv o začátcích evropské integrace. Zúčastnilo se jí 29 zemí. Záštitu nad touto konferencí mělo mnoho významných italských i „evropských“ osobností (předseda Poslanecké sněmovny Itálie, ministr školství, členové Evropského parlamentu, velvyslanci jednotlivých zemí).

GML bylo opět pozváno, a tak pět vybraných studentů ze třetích ročníků odjelo s doprovázející pedagožkou do Říma a prožilo nezapomenutelnou akci. Účastníci byli ubytováni v rodinách studentů pořadatelské školy Istituto Vittoria Colonna, v budově školy pracovaly výbory (viz Issues Group Rome A, Issues Group B), ale slavnostní zahájení se konalo v hlavním sále italského parlamentu a závěrečné zasedání pak v Sále Julia Césara v Senátorském paláci, právě tam se před padesáti lety podepsaly Římské smlouvy a začala se psát společná evropská historie. Celý týden přinesl neopakovatelné zážitky a zkušenosti, které rozhodně přispěly k rozvoji politických, sociálních, jazykových a jiných schopností všech zúčastněných. Studenti navázali mnohá přátelství a kontakty s mladými lidmi celé Evropy, které je mohou provázet jejich osobním i profesním životem. Podařilo se také získat kontakty na mnoho jiných škol, se kterými by byla velmi dobrá spolupráce na různých mezinárodních projektech v budoucnu.

Českou delegaci tvořili Vladimír Dvořák, Zuzana Kalivodová, Markéta Kozáková, Nikola Nahodil, Adam Trcala, prof. Eva Zajíčková.

Článek v ročence o MEP Řím

MEP Bratislava 2008

Podzimní zasedání v roce 2008 se uskutečnilo ve dnech 8. až 15. listopadu v Bratislavě. GML bylo opět pozváno a v počtu pěti studentů s doprovázejícím pedagogem se zúčastnilo. Jednání ve výborech probíhalo na prestižním slovensko-anglickém Gymnáziu Jura Hronca. Členské i kandidátské státy byly rozděleny do dvou skupin (Group A, Group B) a každé skupině byly přiřazeny výbory a jednotlivá témata (Issues Bratislava Group A, Issues Bratislava Group B). Plenární zasedání se uskutečnilo v hlavním sále Slovenské národní rady. Záštitu nad českou delegací měl velvyslanec České republiky na Slovensku, dr.Vladimír Galuška, který studenty pozval na pravou diplomatickou večeři do velvyslanecké rezidence. K dalším vrcholům akce patřilo slavnostní přijetí delegátů všech států první dámou Slovenska, paní Gašparovičovou, v Prezidentském paláci. Na rozdíl od předcházejících konferencí nebyla většina delegátů ubytována v rodinách, ale společně v hotelu, což přineslo ještě větší a hlubší kontakty s ostatními národy, delší diskuse a společné zábavy. Pro českou delegaci byla účast na Slovensku velmi specifická, nesmírně zajímavá a přínosná.

Účastníky MEPu v Bratislavě byli Michaela Grochová, Kateřina Hradská, David Musil, Ondřej Novotný a Dominik Peťko, vedoucí projektu prof. Eva Zajíčková.

MEP Istanbul 2010

Po roční přestávce (nedostatek finančních prostředků k účasti na zasedání) se ve dnech od 30. října do 6. listopadu 2010 delegace pěti studentů našeho gymnázia opět zúčastnila tentokrát již 33. mezinárodní konference Modelu Evropského parlamentu. Letošní podzimní konference se uskutečnila v tureckém Istanbulu, vyhlášeném městem evropské kultury pro rok 2010. Proč se Model Evropského parlamentu koná právě v Turecku, které je zatím kandidátem na vstup do EU, není otázka ke krátké a jednoduché odpovědi, stejně jako sám vstup Turecka do EU není jednoduchý a v krátké době řešitelný. Během celého týdne konání konference to však byla otázka neustále přítomná. Zkušenost pro středoevropany nesmírně zajímavá. Program byl opět ryze pracovní a vzhledem k bezpečnostní situaci v Istanbulu (hned první den pobytu v centru města odpálila bombu sebevražedná atentátnice) na poznávání památek nezbylo moc prostoru. Ale na MEPu je důležitá právě jeho náplň - simulace jednání v parlamentních výborech o daných tématech (Issues Group A, Issues Group B, Committees Group A, Committees Group B). Zaštiťující školou byla MEF International school a studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách, což je vždy nesmírně důležitá součást poznání kultury i každodenního života jiných zemí. Závěrečné shromáždění General Assembly probíhalo na Ticaret University.

Účastníky MEPu v Istanbulu byli Zuzana Pospíšilová, Kryštof Bartoš, Jan Ferdus, Petr Kleska a Daniel Kurowski, vedoucí projektu prof. Eva Zajíčková.

MEP Madrid 2012

Ve dnech 17. až 24. listopadu pět studentů Gymnázia Matyáše Lercha opět reprezentovalo Českou republiku na modelovém zasedání Evropského parlamentu MEP (Model European Parliament) v Madridu. Jejich úkolem bylo při jednání s delegáty z dohromady třiceti členských nebo kandidátských zemí EU sepsat rezoluce na vybraná aktuální politická a společenská témata. (Viz Issues Group A, Issues Group B, Committees Group A, Committees Group B).
Rezoluce schválené na valném shromáždění MEP byly poté odeslány do skutečného Evropského parlamentu. Zasedání probíhalo v sálech španělského senátu (Opening Ceremony v Senado) a poslanecké sněmovny (General Assembly v El Congreso de los Diputados), což ještě podtrhlo závažnost celé akce. Delegace studentů byla také přijata na českém velvyslanectví ve Španělsku panem velvyslancem ing. Karlem Beranem, který s ostatními ambasadory členských států Evropské unie spolu s představiteli Evropského parlamentu a Ministerstva školství Španělska převzal nad akcí záštitu.

Účastníky tohoto ročníku byli: Tomáš Tichomirov jako Head of Delegation, Kristián Kozák (oba 8AV), Vít Dvořák (4A), Matyáš Osička (6BF) a Tomáš Boček (7AV), pedagogický doprovod prof. Eva Zajíčková, vedoucí projektu.

Fotogalerie

Fotografie z naší účasti v MEP Lublaň 2006

Fotografie z naší účasti v MEP Řím 2007

Fotografie z naší účasti v MEP Bratislava 2008

Fotografie z naší účasti v MEP Istanbul 2010

Fotografie z naší účasti v MEP Madrid 2012