foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Gymnázium Matyáše Lercha spolupracuje s Mensou ČR

Podporujeme nadané studenty, účastníme se Logické olympiády a dalších soutěží a olympiád.
Časopis, který vydává Mensa ČR, si můžete půjčit v kabinetě informatiky (prof. Podlena), stejně tak i nějaké hry - viz seznam her níže.

Výsledky testování IQ na GML

18. prosince 2014
4. února 2014 (termín pro GML i pro veřejnost, v rámci Dne otevřených dveří; statistika nezpracovávána)

Další odkazy

Mensa ČR
Mensa ČR pro nadané děti
Prezentace GML na webu Mensy ČRSeznam her (v závorce je uveden poskytovatel hry)

V knihovně GML jsou dostupné k zapůjčení:

V kabinetě informatiky jsou k zapůjčení:

Šachový kroužek (v kabinetě informatiky):