foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge


Nadační fond Gymnázia Matyáše Lercha

Nadační fond Gymnázia Matyáše Lercha (NF GML) je samostatný právní subjekt, který si klade za cíl napomáhat vzdělávacím a volnočasovým aktivitám studentů a zaměstnanců GML.

Finančně a organizačně podporuje například následující aktivity:

Prostřednictvím NF se rovněž objednávají učebnice, pracovní sešity, knihy a časopisy s výraznou množstevní slevou. NF dále pořádá reprezentační ples GML, spolupořádá vánoční volejbalový turnaj učitelů středních a základních škol, spolupořádá vánoční koncert Hudba na GML, kterého se účastní jednotlivci i školní hudební uskupení, apod.

V Brně 11. června 2022    Mgr. Petr Kovač, předseda správní rady

 

Statut Nadačního fondu GML