vlozobrazek

Dějepis na GML

informace o předmětu

AKTUALITY

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

PRÁCE STUDENTŮ

DĚJEPISNÉ VÝPRAVY

ucebna

AKTUALITY

STÁLÉ VÝSTAVY


DĚTSKÉ MUZEUM
 • Stromy jako domy Stromy jsou domovem, útočištěm a mnohdy i zdrojem potravy celé řadě živočichů od hmyzu po savce. Na stromy je vázána řada hub i rostlin. Podívejte se s námi, komu poskytuje zázemí smrk v lese, jabloň na venkově, vrba u rybníka či strom v městském parku. Výstava je přizpůsobena i zrakově postižený návštěvníkům. Od 21. 11. 2007

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC
 • Sever a Jih… české polární výzkumy Globální oteplování a s tím související změny probíhající v Antarktidě jsou v současnosti nejvýraznějším procesem na Zeměkouli přinášejícím závažné přírodní i sociologické důsledky. Výstava zpřístupní popularizační formou poznatky objevené českými vědci v Arktidě. V rámci doprovodného programu k výstavě budou promítány filmy o Arktidě natočené českými dokumentaristy a proběhne přednáškový cyklus o různých aspektech života v polárních oblastech. Do 26. 4. 2008

 • ZKAMENĚLINY EVROPY Výstava mapuje nejvýznamnější paleontologické lokality na území Evropy a představí nejzajímavější vzorky fosílií z těchto lokalit uložené v depozitáři Geologicko – paleontologického oddělení MZM v Brně.

 • PRAVĚK MORAVY Expozice podává přehled vývoje osídlení Moravy od prvních stop člověka na moravském území až po období před vystoupením Slovanů (zhruba asi 800 000 let př. n. l. do poloviny 6. st. n. l.)

 • VELKÁ MORAVA Expozice dokumentuje vývoj slovanského osídlení Moravy s přilehnutím k okolním oblastem v rozmezí 6. až 10. století. Najdete zde rekonstrukci žárového hrobu s popelnicemi pražského typu pod mohylovým náspem, klenotnici s nejznámějšími a nejkrásnějšími skvosty velkomoravského klenotnictví ze Starého Města u Uherského Hradiště, z Mikulčic a Břeclavi – Pohanska. Vedle drobných nálezů seznamujících návštěvníka s každodenním životem starých Moravanů, s vyspělostí řemeslné výroby, se způsobem obživy a úrovní vojenství si dále pozornost zaslouží velký model hradiska v Mikulčicích, rekonstrukce klenotnické dílny ze Starého Města a z téže lokality originální dřevěné bednění studny. Zájem poutají také modely velkomoravských kostelů.

 • Velká Morava
 • MORAVA VE STŘEDOVĚKU Expozice prostorově navazuje na expozici Velké Moravy. Je věnována základní charakteristice změn, které nastaly zánikem Velkomoravské říše a základní charakteristice 14. až 15. století, interiérům jizby venkovského domu, zemanské tvrze a venkovské domácnosti včetně stavebního vybavení, řemeslnických nástrojů a zemědělského nářadí. Šlechtické prostředí charakterizují předměty spojené s výstrojí a výzbrojí šlechtice a vybavení panských sídel.

 • Morava ve středověku
 • PAMÁTNÍK PROF. KARLA ABSOLONA Památník přibližuje život a dílo Karla Absolona (1877-1960), významného archeologa, geografa a speleologa, dlouholetého pracovníka Moravského zemského muzea a profesora Karlovy univerzity v Praze.

 • Absolon
 • Adresa: Zelný trh 8, Brno Telefon: 542 321 205 Otevírací doba: pondělí: zavřeno úterý: 9:00 – 17:00 středa: 9:00 – 17:00 čtvrtek: 9:00 – 17:00 pátek: 9:00 – 17:00 sobota: 9:00 – 17:00 neděle: zavřeno

PALÁC ŠLECHTIČEN

 • Okno do českého loutkářství

 • Výstava přibližuje mimořádnou tradici českého loutkářství od přelomu 18. a 19. století do. Představuje podstatné charakteristické vývojové trendy českého loutkového divadla s prvky, které jsou v mezinárodním kontextu unikátní - divadlo kočovných marionetářů, tzv. rodinné loutkové divadlo, spolkové loutkářství se svébytným projevem umělců české moderny a nakonec tvorbu institucionálních loutkových scén. Od 21. 12. 2007
 • Svetom moje, svetom

 • O slovenských drátenících Výstava podává stručný přehled historie slovenského drátenictví od prvních písemných svědectví přes rozšíření a rozkvět koncem 19. století až do postupného zániku Od 14. 12. 2007

BISKUPSKÝ DVŮR

 • DĚJINY PENĚZ NA MORAVĚ

 • Numismatická expozice ukazuje v souborném přehledu funkci peněz v životě společnosti a jejich vliv na hospodářské, sociální a kulturní dění od pravěkých civilizací až po dnešek. Začíná předmincovním obdobím, kdy se kov stal všeobecným směnným prostředkem, dokumentuje vývoj středověkých a novověkých platebních jednotek v jejich rozličných formách a vznik papírových platidel. Návštěvnicky přitažlivá je instalace hromadných nálezů z Moravy, zvláště pak stříbrných mincí ze Svitav. Dějiny peněz
 • MORAVSKÉ MEDAILÉRSTVÍ

 • Expozice seznamuje s historií vzniku medailí a s vývojem tohoto umění na území Moravy.
 • Zdeněk Přikryl - plastiky, medaile, kresby Miloslav Stibor - fotografie.

 • Výstava drobných plastik, medailí, figurálních kreseb, grafiky a velkoformátové fotografie autorů Z. Přikryla a M. Stibora. Do 19. 1. 2008
 • Adresa: Muzejní ulice 1, Brno Telefon: 542 321 205 Otevírací doba: pondělí: zavřeno úterý: 9:00 – 17:00 středa: 9:00 – 17:00 čtvrtek: 9:00 – 17:00 pátek: 9:00 – 17:00 sobota: 9:00 – 17:00 neděle: zavřeno

MĚNÍNSKÁ BRÁNA

 • ARCHEOLOGICKÉ POHLEDY DO DĚJIN BRNA

 • Ve výstavních prostorách Měnínské brány se zastavil čas v dobách, kdy Brno ještě Brnem nebylo. Kamenné nástroje paleolitických lovců ze Stránské skály, obřanské hradisko doby bronzové či keltské pohřebiště z Maloměřic seznámí návštěvníky s vývojem zdejšího osídlení až po příchod Slovanů na Staré Zámky u Líšně. Představují se zde nejvýznamnější archeologické lokality, které bývají označovány za přímé či vzdálené předchůdce dnešního města. Předměty denní potřeby, nástroje, šperky i zbraně doplňují modely příbytků a kresebné rekonstrukce sídlištních celků, fotodokumentace z archeologických výzkumů a interpretace nálezových okolností. Na světelné mapě Brna mohou zájemci získat představu o hustotě osídlení v různých obdobích od paleolitu až po dobu hradištní. Se stručnou historií zkoumaných míst seznamují autoři výzkumů veřejnost přímo v terénu, prostřednictvím informačních tabulí. Těžko však mohou uspokojivě odpovídat na běžnou otázku, kterou archeologové tak často slýchají: “Co se tady našlo?“ A právě v Měnínské bráně je těmto prezentacím poskytnut prostor. Nově se zde představují výsledky archeologických, archivních a stavebně historických průzkumů kostela sv. Jakuba a Jakubského náměstí.
 • Adresa: Měnínská 7, Brno Telefon: 542 214 946 Otevírací doba: květen – září: úterý – neděle: 9:00 – 18:00

ŠPILBERK

 • BAROKNÍ LÉKÁRNA

 • Instalace mobiliáře lékárny z 18. století. Otevírací doba: květen – září: úterý – neděle: 9:00 – 18:00 Lékárna
 • KASEMATY

 • Expozice barokního pevnostního stavitelství a vězeňství josefínské doby. Otevírací doba: květen – září: úterý – neděle: 9:00 – 18:00 (červenec a srpen i pondělí) říjen – duben: úterý – neděle: 9:00 – 18:00 Kasematy
 • ŠPILBERK OD HRADU K PEVNOSTI

 • Expozice o stavebních dějinách Špilberku s prezentací významných archeologických nálezů. Historie hradní studny a cisterny. Otevírací doba: květen – září: úterý – neděle: 9:00 – 18:00 říjen + duben: úterý – neděle: 9:00 – 18:00 listopad – březen: středa – neděle: 9:00 – 18:00
 • ŠPILBERK – ŽALÁŘ NÁRODŮ

 • Expozice seznamuje návštěvníky se Špilberkem jako pověstným žalářem habsburské monarchie, proslulým v 18. a 19. století v celé Evropě. Otvírací doba: květen – září: úterý – neděle: 9:00 – 18:00 říjen + duben: úterý – neděle: 9:00 – 18:00 listopad – březen: středa – neděle: 9:00 – 18:00
 • BRNO NA ŠPILBERKU – VÝZNAMNÉ KAPITOLY Z DĚJIN BRNA

 • Stálá historická expozice přibližuje nejvýznačnější momenty v dějinách Brna a brněnského regionu. Otvírací doba: květen – září: úterý – neděle: 9:00 – 18:00 říjen + duben: úterý – neděle: 9:00 – 18:00 listopad – březen: středa – neděle: 9:00 – 18:00 Kapitoly z dějin Brna
 • JOHN HEARTFIELD - FOTOMONTÁŽE Výstava připomíná kořeny, z nichž se zrodil nacismus, který přivedl svět do nejstrašlivější války v lidských dějinách. Otevírací doba: duben: úterý - neděle: 9:00 - 17:00 květen - září: 9:00 - 18:00

ANTHROPOS

 • Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena 3 základními celky: MORAVA LOVCŮ A SBĚRAČŮ, NEJSTARŠÍ UMĚNÍ EVROPY a PALEONTOLOGICKÉ TECHNOLOGIE

 • Mamut
 • NA HRDLE KRÁSA

 • Výstava představí rozsáhlý soubor náhrdelníků z perel a korálků získaných v Africe, Severní i Jižní Americe, Indii a Dálného východu obsažený v rozsáhlé německé sbírce paní Renate Hoffmannové. Cenné exponáty pocházejí z různých časových období - od pravěku, přes středověk až po současnost. Otevírací doba: denně kromě pondělí: 9 - 17 hodin.
 • Sahara

 • Rozsáhlá mezinárodní výstava mapující kulturní mozaiku a historické dědictví prostředí Sahary a jejího okolí od nejstarších počátků (archeologické nálezy, pravěké malby a rytiny) až po současnost. Zvláštním fenoménem tohoto prostoru je i zachycení dálkového transaharského obchodu.
 • Adresa: Pisárecká 5, Brno Telefon: 543 212 414, 543 248 391