Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání výchovných, vztahových a výukových potíží.

ŠPP tvoří výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Vašínová (vasinova@gml.cz, konzultační hodiny v úterý 14-15 hod., nebo dle domluvy mailem), školní metodičky PhDr. Květa Němcová (nemcova@gml.cz) a Mgr. et Bc. Petra Tesařová (tesarova@gml.cz, konzultační hodiny ve čtvrtek 12:00-13:30 hod., nebo po domluvě (telefon, email, osobně)).
ŠPP spolupracuje s třídními učiteli a ostatními vedoucími a pedagogickými pracovníky, s rodiči a žáky školy.
Všeobecná primární prevence (předem naplánované programy) je v kompetenci PhDr. Květy Němcové, v ostatních bodech (aktuální problémy mezi žáky, v kolektivu, rizikové chování jednotlivce či kolektivu), se obracejte na metodičku prevence Mgr. et Bc. Petru Tesařovou - konzultační hodiny čtvrtek 12:00 - 13:30 nebo po domluvě (telefon, email, osobně).

Partneři:
Pedagogicko psychologická poradna, Kohoutova 4, Brno:
   Mgr. Absolonová Renata, psycholog,
      absolonova@pppbrno.cz
   Mgr. Huttová Petra, spec. pedagog,
      huttova@pppbrno.cz
Spondea o.p.s, Sýpka 25, Brno
K centrum, Sládkova 45, Brno
Informace-HIV