Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání výchovných, vztahových a výukových potíží.

ŠPP tvoří výchovná poradkyně Mgr. Zdeňka Vašínová (vasinova@gml.cz) a školní metodička prevence PhDr. Květa Němcová (nemcova@gml.cz). Spolupracují s třídními učiteli a ostatními vedoucími a pedagogickými pracovníky.

Partneři:
      Pedagogicko psychologická poradna,
            Kohoutova 4, Brno, Mgr. Trávníková
      Spondea o.p.s, Sýpka 25, Brno
      K centrum, Sládkova 45, Brno
Informace-HIV