TVORBA NA GML

prima: kresba, malba, grafika, koláže, kombinované techniky, keramika , prostorové objekty, instalace

sekunda: kresba, malba, grafika, koláže, kombinované techniky, keramika , design , prostorové objekty, instalace

tercie, 1.F: kresba, malba, grafika, koláže, kombinované techniky, keramika, objekty, instalace

kvarta, 2.F: kresba, malba , grafika, koláže, kombinované techniky, keramika, prostorové objekty, instalace

kvinta, 3F: kresba, malba, grafika, koláže, kombinované techniky,keramika, objekty, instalace

sexta, 4.F: kresba, malba , grafika, koláže,kombinované techniky, keramika, akce, instalace

1. ročník : kresba, malba, grafika, koláže, kombinované techniky, keramika, objekty, instalace

2. ročník, 5.F : asambláž, malba, grafika, koláže, kombinované techniky, monotyp, objekty, instalace

Nepovinná Vv : kresba, malba, grafika, koláže, kombinované techniky , keramika, objekty, instalace

Maturitní práce: stránky

Soutěže: stránky

VÝSTAVY: stránky