foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Kritéria přijímacích zkoušek pro rok 2020 – čtyřleté studium

Za test z matematiky může žák získat maximálně 60 bodů, za test z českého jazyka maximálně 40 bodů.
Počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku je 90.

Další body lze získat za:

Předmětové olympiády a soutěže

Olympiáda v českém jazyce, Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Soutěž v anglickém (německém, francouzském, španělském) jazyce:
městské/okresní kolo 1.–3. místo +5 bodů, 4.–7. místo +3 body (v případě, že je úspěšným řešitelem kola)
krajské kolo 1.–3. místo +10 bodů, 4.–7. místo +6 bodů (v případě, že je úspěšným řešitelem kola)
u jmenovaných soutěží, které mají celostátní kolo: 1.–5. místo +15 bodů, účast +11 bodů
úspěšní řešitelé Matematické olympiády v městském/okresním kole získávají +2 body, v krajském kole +4 body

Ostatní soutěže

Logická olympiáda: do 40. místa v krajském kole +5 bodů, postup do celostátního kola +10 bodů
Matematická olympiáda kat. P: úspěšný řešitel krajského kola +5 bodů, postup do celostátního kola +10 bodů
Prezentiáda: do 6. místa v krajském kole +3 body, postup do celostátního kola +5 bodů
First Lego League: umístění v 1. polovině v republice +3 body, postup do euroregionálního kola +5 bodů
Pišqworky: postup do celostátního kola +3 body
Robosoutěž: umístění v 1. polovině v předkole +3 body, do 4. místa v předkole +5 bodů, postup do finále +10 bodů
Pythagoriáda: městské/okresní kolo 1.–5. místo +2 body
Eurorebus (jednotlivci): krajské kolo 1.–3. místo +3 body, 4.–7. místo +2 body, celostátní kolo 4.– 10. místo +4 body, 1.–3. místo +5 bodů
Výsledky jmenovaných soutěží se počítají z daného a předchozího školního roku. V daný rok v konkrétní soutěži se započítává nejúspěšnější výsledek (nejvyšší bodový zisk).


Za předmětové olympiády a soutěže a za ostatní soutěže lze získat dohromady maximálně 20 bodů.

Sportovní soutěže

Individuální i kolektivní – v olympijských sportech(sporty zařazené do programu ZOH v Pchjongčchangu 2018 nebo LOH v Rio de Janeiru 2016):
krajské soutěže nejvyšší úrovně: 1.–3. místo +3 body, reprezentace ČR na mezinárodní úrovni +5 bodů
Započítává se nejvyšší dosažený výsledek za období od 1.1.2018.
Za sportovní soutěže lze získat maximálně 5 bodů.

Umělecké soutěže

Pro Bohemia Ostrava, Prague junior note, Mládí a Bohuslav Martinů Polička, Amadeus Brno: +5 bodů.
Celostátní přehlídka dětského divadla - Dětská scéna: +3 body
Celostátní přehlídka dětských recitátorů - Dětská scéna: +3 body
Započítává se nejvyšší dosažený výsledek za období od 1.1.2017.
Maximální počet bodů za umělecké soutěže je 10 bodů.


Výsledky všech soutěží se sčítají a připočtou se k bodovému zisku za přijímací zkoušky. Výsledky musí uchazeč doložit originálem diplomu nebo vytištěnou dohledatelnou výsledkovou listinou.
Celkový maximální bodový zisk ve všech kategoriích je 20 bodů.
Celkový maximální bodový zisk za celé přijímací řízení je tedy 120 bodů.

Za každou dostatečnou na vysvědčení uvedenou na přihlášce se odečítá 10 bodů, za nedostatečnou se odečítá 20 bodů.

Podle celkového počtu dosažených bodů budou žáci z 1. a 2. termínu 1. kola společně seřazeni a přijímáni.
Při rovnosti bodů u více uchazečů a nutnosti rozhodnout o přijetí jednoho z nich jsou stanovena pomocná kritéria, která nejsou určena pro rozlišení pořadí přijatých, popřípadě nepřijatých žáků. Tato kritéria jsou (seřazena dle pořadí závažnosti):
  1. výsledek matematického testu v přijímacích zkouškách;
  2. větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z matematiky za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
  3. větší procentuální podíl dosaženého počtu bodů z českého jazyka za úlohy, které ověřují porozumění textu, z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
  4. prospěch ze ZŠ;
  5. vyučovací aktivity (účast a úspěchy na olympiádách, konverzačních soutěžích apod.);
  6. losem.

Z počtu přijímaných žáků může být ponecháno místo pro potřeby odvolacího řízení. Ostatní budou přijati rozhodnutím ředitele.