foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Projektová skupinová práce (ČJaL kvinta, 2014–2015)

Ráda bych vám představila projekt, který minulý školní rok (2014–2015) vytvářela kvinta pod vedením pana profesora Stanislava Zajíčka. Cílem projektu bylo připravit dotazníkový i jiný průzkum, oslovit respondenty, zpracovat odpovědi a na tomto základě pak vytvořit tištěnou svázanou studii.

Projekt byl třídě představen v jedné z hodin českého jazyka. Názvy jednotlivých témat, kterými se později spolužáci zaobírali, představil pan profesor. Celá třída byla rozdělena do pěti skupin se zhruba stejným počtem lidí; zástupci skupin se museli dohodnout, jaké z navržených témat si každá skupina vybere. Témata jednotlivých projektů byla různá, ale jejich smysl byl podobný: skupiny vypracovaly ankety a ptaly se cizích lidí na jejich názor či vlastní zkušenost k danému tématu. Každá studie musela obsahovat úvod, popis zadání, úvahu nad tématem, popis průběhu průzkumu a rozbor získaných dat, medailonky autorů a závěr, samozřejmě použité prameny. 

V každé skupince měli být zastoupeni kluci a holky, což spolužáky nejprve trochu překvapilo, ale nakonec se přes to všichni přenesli.

Z rozhovorů se spolužáky jsem zjistila, že největší komplikace nastaly u rozdělování témat a vytváření dotazníků, kde se často členové jednotlivých skupin nedokázali shodnout, jakým směrem se bude celá studie ubírat a co má být výsledkem celé práce. 

Na vypracování celého projektu, včetně vytisknutí a vazby knížky, měly všechny skupiny necelé tři měsíce. O svém pracovním postupu se skupiny pravidelně informovaly ve vybraných hodinách pana profesora Zajíčka. S blížícím se termínem odevzdávání hotových výtvorů rostlo ve všech skupinkách napětí, a došlo i k posunutí tzv. deadlinu o pár dní, ale nakonec se všem skupinkám podařilo studie dokončit, vytisknout a svázat.

Nyní k jednotlivým skupinám a jejich tématům.

První skupinka s tématem Po škole naše věc se věnovala zájmům a upřednostňovaným aktivitám lidí v různých věkových kategoriích. Ptali se jich, jak např. tráví čas s rodinou nebo jaké kulturní akce rádi navštěvují.

Téma Encyklopedie našich příběhů bylo připraveno druhou skupinkou, která pomocí převážně internetového dotazníku zjišťovala oblíbené knížky, filmy a především jejich příběhy mezi spolužáky, rodiči a prarodiči. Cílem bylo zjistit rozdíly mezi „encyklopediemi“ příběhů v různých generacích.

Třetí skupinka s názvem, který trochu odvádí pozornost od skutečného smyslu tématu, se zabývala Životem na dálnici. Dálnicí však není myšlena silnice, nýbrž proud informací na internetu aneb každodenní téma většiny z nás. Ze získaných dat pak zjistili, kolik z tázaných lidí používá např. jaké sociální sítě nebo jaké ročníky jsou nejčastěji online během doby, kdy se učí.

Předposlední skupina s tématem Chtěli jsme být, budeme zkoumala vývoj pohledu lidí na povolání a celkově představu o tom, čeho by chtěli v životě dosáhnout. Ptali se respondentů, jaké bylo jejich vysněné povolání v čase školky a jak se v průběhu let změnilo či jak se ještě mění.

Poslední skupinka, která si vybrala téma Brněnské nebe, měla za úkol vytvořit seznam jmen významných brněnských osobností a ptát se lidí, zdali jsou jim jejich jména známa a proč, popřípadě která jména by k nim ještě přiřadili. Zároveň se také věnovali návštěvnosti Městského divadla Brno a hokejového týmu Komety, typických symbolů Brna.

Judita Horová, 6AV