foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Projekt Kvintfest

V červnu 2008 vyvrcholil půlroční projekt kvinty pro předmět český jazyk a literatura s názvem UDĚLAT FILM . Po šesti měsících práce se v posledním předprázdninovém týdnu konal KVINTfest, filmová soutěžní přehlídka.

Tomuto festivalu studentských snímků předcházelo několik dílčích úkonů – sestavit produkční tým, zvolit si námět, zpracovat filmový scénář a ten realizovat –prostě udělat film.

Prvním krokem k úspěchu tak bylo najít vhodný námět. Ten mohl být jak původní, tak převzatý z knihy nebo jiného díla. Z utvořených pěti, respektive šesti filmařských týmů si první zmíněnou variantu zvolily všechny kromě jednoho. Výběr námětu provázely zuřivé debaty, neboť ne vždy se podařil vybrat takový, který by se ihned zamlouval všem členům skupiny. Podíváme-li se ale na snímky KVINTfestu, je zjevné, že všechny debaty se nakonec k nějakému tomu výsledku dodebatovaly.

Ačkoli to nebylo zadáno a pan profesor byl dokonce názoru opačného, další fáze projektu studenti odstartovali vždy až po „deadline“ té předchozí. Úkol byl zadán 6. února, na konci měsíce pak ustanoveny tvůrčí skupiny. O tři měsíce později, tedy 6. května, už bylo zpracováno a odevzdáno všech šest scénářů. V této době by již v ideálním případě měly být práce na samotném filmu v plném proudu, v praxi ovšem víceméně teprve teď všichni začali.

Zpět ke scénáři! Ten byl záležitostí spíše technickou – něco jako schéma, protože samozřejmě pokud měl být výkon herců co nejpřesvědčivější, nemohl jim slova do úst vkládat scénárista, nýbrž to tak herci „museli cítit“. Profesor Zajíček si je tedy pouze prošel, nijak výrazně do nich nezasahoval, a proto natáčení mohlo být již dávno v plném proudu.

Po šestém květnu tedy začaly houževnaté práce na filmu. Točilo se ve škole i v jejím okolí, studenti ve velké míře zapojili i své domovy, atraktivním místem se stal hrad Špilberk. Hlavními „hrdiny“ byli sami členové skupin, jak bylo zadáno, doplněni přáteli a rodinnými příslušníky. I ostatní funkce (kameraman, režie i neopomenutelná klapka) zastávali sami kvintáni.

Poslední fází, po které již následoval samotný KVINTFEST, byl střih filmu. Jako o fáze předešlé, i o tuto se museli postarat studenti sami. Práce, kterou v tomhle odvětví vykonali, ač laici, si zaslouží ocenění. Některé skupiny měly práci dokonce ještě složitější, protože si film v místech, kde se děj odehrával v exteriérech nebo v nepříznivých podmínkách, nadabovali.

6. června se odehrála interní projekce, rozuměj promítání v aule, kterého se zúčastnila pouze kvinta a pan profesor, a kde vlastně každý poprvé viděl, jaké jsou výsledky práce ostatních. Poté, když byly odstraněny i poslední mouchy, které se objevily právě při této projekci, bylo vše připraveno pro KVINTfest.

KVINTfest se uskutečnil v aule poslední týden před letními prázdninami, 23. a 26. června. Musel o něm vědět skutečně každý, uvážíme-li mohutnou propagaci prostřednictvím plakátů a letáků, upozorňujících jak celkově na KVINTfest, tak i na jednotlivé filmy, a upoutávek ve školním rozhlase. Ve dvou dnech bylo až nečekaně početným publikem shlédnuto pět filmů (autor posledního – šestého - si jeho projekci nepřál), proložených kulturním programem (hostem KVINTfestu byla například pražská spisovatelka Irena Dousková). Diváci z řad studentů i profesorů vždy po shlédnutí snímku při odchodu obdrželi kuličku, kterou posléze vhodili do jedné ze tří nádob hlasovacího systému.

A kolik diváků hlasovalo pro jednotlivé snímky?

Produkční tým … - film Grepová šťáva141 divák
Produkční tým Zhulení tuleni – film Jak jsem se stal hlupákem132 diváci
Produkční tým VORTEP - film Kam doletíš93 diváci
Produkční tým … - film Facky a kopance88 diváků
Produkční tým … film Osud114 diváků

Ve čtvrtek, po sečtení hlasů posledního filmu, byl vyhlášen vítěz – film Jak jsem se stal hlupákem.

A celý projekt byl završen kolektivní konzumací vítězného jahodového dortu KVINTfest 2008.

Více informací a také možnost stáhnout a prohlédnout si jednotlivé filmy najdete zde: http://archiv.dta3.com/kvintfest.cz/.

Za The Speakers
Zuzana Pospíšilová