foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Projekt Memories for the Future 2004/2005

Od roku 2000 probíhá projekt Evropské unie Culture 2000. Do tohoto projektu se zapojují města, různé kulturní instituce, školy. Severoanglické město Leeds se spojilo se svými sesterskými městy a vyzvalo je ke spolupráci na dílčím projektu nazvaném Memories for the Future. Z každého města – Leeds, Dortmund (SRN), Enna (Itálie), Brno (ČR) – byla vybrána jedna střední škola, jejíž studenti pak projekt zpracovávali. Jednalo se o vytvoření dokumentárních filmů z průmyslové historie a současnosti měst s tématem – způsob života a ubytování dělnictva. Z brněnských škol byla zahraničním odborem Statutárního města Brna, který byl garantem projektu, vybráno Gymnázium Matyáše Lercha.

V průběhu roku 2004-2005 se vybraní studenti a dva pedagogové dvakrát zúčastnili festivalu Breeze in Leeds. V roce 2004 v rámci festivalu probíhaly výukové dílny, ve kterých mediální odborníci učili účastníky projektu základním postupům při natáčení dokumentárních filmů, a byl to jakýsi start pro pozdější práci. V roce 2005 se pak další ročník festivalu Breeze in Leeds stal hostem všech skupin a hotové filmy se promítaly i všem ostatním účastníkům festivalu.

Školní rok 2004/2005 byl ve znamení prací na filmu – od vybrání tématu, výzkumnické práce v archívech až po samotné natáčení, stříhání a veřejné promítání filmu. Brněnští studenti zhotovili nad rámec zadání i dvojjazyčnou brožurku. Název brněnského filmu je Shades of Brno, v české verzi Stíny Brna, a tématem se staly dělnické kolonie v Brně, jejich vznik, vývoj, v mnoha případech i zánik, ale i současnost těch, které přežily dodnes a jsou neodmyslitelnou součástí dnešního Brna.

Projekt byl financován ze zdrojů Evropské unie, města Leeds a Statutárního města Brna a kromě obrovských zkušeností pro samotné studenty přinesl škole nemalé výhody ve vybavení filmového studia.

Průběh projektu