foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge
Skupinová práce prima – kvarta (2009 – 2013)

Projektová skupinová práce

(prima – kvarta, 2009 – 2013)

První rok našeho studia (prima, rok 2009) jsme žádný ‚větší‘ projekt nepřipravovali. Dělali jsme pouze malé skupinové práce, nejvýznamnější z nich byla propagace knížek pro společnou četbu na další školní rok. Bylo ustanoveno několik skupinek, z nichž každá si vybrala dvě knížky a prezentovala je zbytku třídy, poté celá třída hlasováním určila, které knížky tedy budeme v sekundě číst jako společnou četbu (bylo jich vybráno pět).

sekundě nám byl zadán první náročnější projekt. Jmenoval se ‚Naše hlubiny bezpečnosti‘. Naše třída byla náhodným losem rozdělena na produkční skupiny se šesti, respektive pěti členy. Každá tato skupina měla nejprve za úkol formulovat si otázky o nějakém místě (většinou bylo fiktivní), kam by se člověk schoval před světem a kde by se cítil nejlíp. Tyto otázky jsme poté pokládali lidem z různých věkových kategorií (vrstevník, maturant, rodič, prarodič). Ze záznamu jejich odpovědí jsme sestavili tištěný sborník, který jsme odevzdali jako výsledek naší práce. Součástí sborníku byly i medailónky jeho tvůrců.

Další projekt, vytvářený v tercii, dostal jméno ‚Město‘. Byli jsme opět rozděleni na produkční skupiny, z části náhodně a z části tak, jak jsme chtěli. Každé produkční skupině byl zadán úsek dne, o kterém měla zpracovat nejrůznější informace, a podle toho také dostala skupina své jméno (Ráno, Oběd, Sporty a procházky, Návrat domů a facebook, Noc). Zjišťovali jsme informace o tom, co lidé ve městě dělají v této části dne. Informace jsme hledali u nejrůznějších lidí, na internetu, v různých institucích (např. DPMB, hasiči, restaurace…) a také jsme fotili, natáčeli anebo sbírali na internetu obrázky. Bylo plánováno, že každá skupina bude prezentovat výsledek své snahy pomocí výkladu v aule, a tak se také stalo. Projekt bude navíc ještě pokračovat.

Zatím poslední projekt, který tvoříme, nám byl zadán na začátku druhého pololetí kvarty. Tématem je ‚Největší přání‘. Do skupin jsme se rozdělili podle vlastní volby. Podobně jako projekt ze sekundy je založen na zkoumání odpovědí odlišných věkových kategorií (2 vrstevníci, 2 maturanti, rodič, prarodič). Tentokrát je však o hodně složitější. Z rozhovorů, vedených s respondenty, máme utvořit krátký filmový dokument. Tyto dokumenty budou promítány v červnu v aule profesorům a studentům našeho gymnázia jako součást Festivalu Největších Přání. Snad se všechny podaří!

Václav Gál

Matouš Svoboda

(4. AV, červen 2013)