foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Projekty prima-kvarta 2003-2008

Každý rok zpracovává naše třída v rámci hodin českého jazyka a literatury nějaký větší či menší projekt, který nás učí především spolupráci ve skupině Už jako malí primáni jsme měli za úkol zjistit, jestli je článek v učebnici pravdivý, nebo vymyšlený. Některé skupinky se opravdu snažily a výsledku se dobraly, jiné začaly až večer před odevzdáním a taky to podle toho vypadalo. Další rok jsme se zaměřili na knihkupectví a cestu knihy od autora až ke čtenáři.

V tercii se z nás na chvíli stali žurnalisti - psali jsme seriózní noviny i bulvární plátky. Ať už byl jejich styl jakýkoliv, většinou se povedly a dodnes se jimi bavíme. Kvartánská práce se nesla v podobném duchu, ale byla o poznání těžší. Tentokrát jsme sestavovali celý sborník literárních děl. Básně, příběhy i vzpomínkové texty. Některé jsme psali my, k jiným jsme museli přinutit naše rodiče či profesory. Nakonec každá skupinka svůj výtvor, často čítající několik desítek stran, nechala svázat jako skutečnou knihu.

O rok později nás pan profesor skutečně zaskočil. Naším úkolem bylo natočit krátký film a uspořádat filmový festival, na kterém se všechny snímky promítnou. I přes četné neshody v produkčních skupinkách jsme se výborně bavili a naučili se hodně nového o práci kolem filmu, jako je psaní scénáře, režie, kamera, střih, zvuk i herectví.

Letos jsme se všichni báli, co nás čeká ještě náročnějšího, než byly minulé projekty. Je to mezinárodní dvouletý projekt o rozdílech v běžném životě v šedesátých letech před a za železnou oponou, nazvaný Behind the iron curtain. Zatím jsme teprve na začátku, ale už teď je jasné, že to nebude nic jednoduchého. Doufám, že si povedeme aspoň tak dobře jako každý rok.

Za The Speakers
Kateřina Henzlová