foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Zpráva o jedné z cest, kterou vedou do Říma,
aneb Model Evropského parlamentu

"Všechny cesty vedou do Říma."

"Řím, věčné město."

"Řím, matka všech měst."

Při vyslovení slova Řím se vybavuje jeden citát za druhým, jedno klišé stíhá druhé. Tolik se toho v Římě odehrálo! Tolik již toho bylo o Římu napsáno! Ale člověku žijícímu v současné Evropě se možná také vybaví pojem Římská smlouva, poučenějšímu dokonce i letošní padesátileté výročí od podepsání Římské smlouvy. Ale ví současný Evropan, co Římská smlouva vlastně je? Těžko můžeme na tuto otázku odpovědět, ale s jistotou se Řím stal symbolem pradávné, dávné i té padesátileté historie, mísící se s tou nejaktuálnější současností pro zhruba 200 účastníků 27. mezinárodní konference Modelu Evropského parlamentu na konci listopadu 2007. Pro ně se na týden stal Řím nejen městem věčným, ale také velmi otevřeným, pohostinným, inspirativním a pojem Římská smlouva už pro ně není jen jakýmsi historickým dokumentem, jehož podepsáním se v roce 1958 začaly psát dějiny evropské integrace. Proč právě tento politický akt je tolik důležitý pro týdenní pobyt studentů středních škol v Římě? Proč to nejsou antické památky, Koloseum, renesanční malíři v galeriích, barokní kostely, Vatikán, moderní umění? Odpověď je zřejmá, Řím se pro tento rok stal sídlem Modelu Evropského parlamentu a dnešek se tak skvěle skloubil s minulostí.

Má Evropská unie šanci na přežití? Má pořád ještě více positiv než negativ? Přináší novým členským zemím to, co slibovaly? Jsou staré členské země dostatečně otevřené přijímat to nové? Toto jsou otázky, které přímo nikdo nekladl, ale odpovědi na ně se daly dobře vyčíst z jednotlivých jednání, sporů a hádek, vášnivých debat a celkové atmosféry. Model Evropského parlamentu sdružuje mladé lidi do 20 let z členských i kandidátských zemí EU (každá z 29 zemí byla zastoupena pěti studenty a jedním pedagogem) a při projednávání zadaných témat v příslušných výborech, jejichž výsledkem jsou rezoluce předložené a schvalované plenárním zasedáním MEPu, dochází k tomu nejzákladnějšímu a nejdůležitějšímu - střetávání evropských kultur, zvyků, dějin, evropského mládí. A tak se Řím pro tento týden stal nejen městem věčným, ale také městem mladým, městem mladé Evropy.

Pět studentů GML (Zuzana Kalivodová, Markéta Kozáková, Vladimír Dvořák, Nikola Nahodil a Adam Trcala) mělo jedinečnou příležitost se toho všeho zúčastnit, díky ubytování v rodinách nahlédnout do různých italských domácností, jednáním ve výborech na půdě střední školy Istituto Vittoria Colonna poznat školu umístěnou v centru Říma v historickém paláci Barberinni, při zahajovacím ceremoniálu pobýt v jednom ze sálů italského parlamentu, vyslechnout projevy předsedy parlamentu, ministra školství a dalších italských i evropských politiků, a při vyvrcholení celé akce - plenárním zasedání - se přímo dotknout začátků evropské spolupráce. Zasedání se uskutečnilo v historickém sále Sala Giulio Cesare v Kapitolu, kde právě před 50 lety byla smlouva o založení předchůdců dnešní EU, právě ona Římská smlouva, podepsána.

Římský týden tak pro všechny zúčastněné znamenal týden plný politických debat, ale i desítek nových přátelství, památek, vynikajícího jídla, angličtiny mísící se s italštinou a ostatními evropskými jazyky stejně, jako se mísily jednotlivé evropské národnosti.

ez

Zpět na MEP