foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge


Karty ISIC na GML

Škola je zapojena do projektu mezinárodních studentských karet ISIC, které jsou vydávány pod záštitou UNESCO již více než 65 let. Koordinátorem pro ČR je společnost GTS Alive.

Kontakty a užitečné informace

Koordinátor ISIC na GML: Mgr. Michaela Vodová
Kontakt pro dotazy týkající se ISIC karet: isic@gml.cz
Konzultační hodiny: úterý 14:00–15:00 (kabinet Musiolek - Vodová, první patro vlevo)
Informační dopis: viz PDF
Žádost o vystavení průkazu ISIC: viz PDF

Informace pro žáky

 1. Chci školní ISIC.
  1. Začátkem ledna třídnímu učiteli nahlásím, že mám o kartu zájem. Vytisknu si a vyplním žádost o vystavení průkazu ISIC. Třídnímu učiteli ji odevzdám nejpozději do 12. 1. 2022.
  2. Zamyslím se nad fotkou, kterou mám v EduPage, jestli ji chci mít na ISIC kartě – pokud ne (třeba jsem na ní moc mladý), zařídím si novou fotku (průkazovou, s čistým pozadím a ve vhodném formátu, tj. minimálně 450 x 540 pixelů) a pošlu ji svému třídnímu učiteli do 12. 1. 2022 (pojmenuji následovně: TRIDA_PRIJMENI_JMENO).
   Je možné využít i focení panem profesorem Havláskem. Pro leden 2022 se jedná o čtvrtek 6. a pondělí 10. 1. V takovém případě se zapište do této tabulky. V den focení se dostavte na začátku velké přestávky k laboratoři fyziky (naproti U.1B).
  3. Po pokynu třídního učitele pošlu 290 Kč na účet 123-387630217/0100 s unikátním VS (VS pro platbu = VS do školní jídelny), který najdu v EduPage. Platbu pošlu nejpozději do 14. 1. 2022, po tomto datu spadá objednávka do druhé vlny.
  4. Jakmile karty dorazí do školy, beru si ji od třídního učitele výměnou za podpis.
 2. Již mám ISIC pořízený mimo školu, ale chci využívat výhod ISIC pro studenty GML.
  1. Bohužel nemůžeme na ISIC karty vydané mimo školu dávat školní revalidační známky (tzn. prodlužovat platnost karty). Proto, pokud budete chtít využívat školních ISIC výhod, budete si muset požádat o novou školní ISIC kartu. Platí pro Vás tedy stejný postup jako pro žáky, kteří si žádají o kartu poprvé.
 3. ISIC nemám a nechci.
  1. Nic se neděje, pro fungování ve škole není karta nezbytná.
 4. Ztratil jsem ISIC.
  1. Pokud jsem ISIC ztratil, řeším si ztrátu sám, mimo třídního učitele. Přicházím ideálně v konzultačních hodinách (úterý 14:00–15:00).
  2. Domluvíme se na zadání nové žádosti a na platbě 110 korun. Po provedení platby přinese žák potvrzení o zaplacení. Pokud je vše správně, odešleme objednávku. ISIC přijde nejpozději do tří měsíců.
   • V průběhu roku se vytváří objednávky v intervalu tří měsíců. Na začátku roku se vytváří hromadná objednávka, o měsíc později se objednává druhá vlna. Dále se objednává ve tříměsíčních intervalech.
 5. Je něco, co se nesmí?
  1. Nesmí se používat “neškolní” revalidační známka na školní ISIC. V takovém případě totiž nebudete zaznamenáni do školního systému a při kontrole ISIC karty se Vaše karta ukáže jako neplatná (a například nemáte nárok na slevu atd.). Platí i naopak – na ISIC vyřízen mimo školu se nemůže udělit školní revalidační známka.