Anglický jazyk

http://www.esl-lab.com – poslechy různých úrovní, kvízy, řešení http://www.helpforenglish.cz http://www.vse.cz, eventuelně http://www.kpb.vse.cz/testy - pro maturanty, přijímací testy na VŠE (Studenti mohou vyplňovat přímo ve výuce nebo za DÚ)
http://www.englishtips.org cvičebnice, učebnice pro použití ve výuce, sdílení zkušeností studentů s různými typy zkoušek
http://www.britishcouncil.org/czechrepublic.html - informace o cambridgeských zkouškách
http://www.oup.com/elt/englishfile - stránky k používaným učebnicím
http://www.challenges-elt.com - stránky k používaným učebnicím
http://www.onestopenglish.com – hotové přípravy celých hodin, jednotlivá cvičení, texty, teaching, tips stále nové a nové
teachingenglish.org.uk/try/resources/quizzes - cvičení, kvízy
http://www.breakingnewsenglish.com - poslechy zpráv, novinové články, informace
http://www.globalissues.eu – zpracované hodiny o jednotlivých aktuálních problémech světa ve všech úrovních
slovníky - http://www.macmillandictionary.com ahttp://www.slovnik.cz
všechno možné - http://www.oup.com a http://www.cup.com
http://www.eslprintables.com – online cvičení, prezentace, pracovní listy, fórum
http://www.toolsforeducators.com – tvorba vlastních křížovek, kvízů
http://www.toolsforeducators.com – interaktivní knihy
http://www.phillipmatin.info/clipart/homepage.html - clipart- majitel souhlasí s použitím pro výuku, diplomy, studenty
http://www.britishcouncil.org/kids.html - písničky čtení poslech – pro menší děti