Projekty spolupráce mezi GML a zahraničními školami v letech 1999 - 2010

OGGIONO 1999 - studentská výměna mezi GML a střední školou v Oggionu (Itálie)

LEEDS - studentská výměna mezi GML a Rodillian School v Leedsu (VB), založená na výměně uměleckých těles obou škol - pěveckých sborů,
hudebních skupin, orchestru, divadelních skupin
podzim 2000, 2002, 2004, 2006 - pobyt anglických studentů v Brně
podzim 2001, 2003, 2005 - pobyt studentů GML v Anglii
Plánuje se obnovení výměny (anglická škola byla v rekonstrukci) na rok 2010

BREEZE in LEEDS - festival středoškolské mládeže v anglickém družebním městě Leeds, GML se účastnilo v šesti ročnících:
1999 - pěvecký sbor
2000 - divadelní soubor
2001 - divadelní soubor
2002 - pěvecký sbor
2004 - projekt Memories for the Future
2005 - projekt Memories for the Future

MEMORIES FOR THE FUTURE (Vzpomínky pro budoucnost)
Mezinárodní projekt v rámci projektu EU Culture 2000 zúčastněné země - Německo, Itálie, Velká Británie, Česká republika (GML)
téma - vytvořit dokumentární film o způsobu života dělnictva v bývalých průmyslových centrech (Dortmund, Enna, Leeds, Brno)
filmy s velkým ohlasem prezentovány v Brně a na mezinárodním studentském festivalu v Leedsu

MODEL EVROPSKÉHO PARLAMENTU
GML se jako jediná vybraná škola z ČR již třikrát účastnila mezinárodního zasedání Modelu Evropského parlamentu
2006 - Lublaň (Slovinsko)
2007 - Řím (Itálie)
2008 - Bratislava (Slovensko)
2010 - Istanbul (Turecko)