Čeština na GML

  Úvodní stránka
  Výuka
  Vyučující
Aktivity  
Literární práce studentů  
Odkazy  

 

 

 

GML každoročně pořádá Bohemistický den, jehož součástí jsou zpravidla čtyři akce:


Literární soutěž
Studenti píší libovolný text  na jedno ze šesti témat, která dostanou zadána. Na svoji práci mají čtyři školní vyučovací hodiny. Výsledné práce hodnotí tříčlenné komise složené z profesorů naší školy. Soutěží se ve dvou kategoriích - nižší a vyšší gymnázium, výherní práce jsou čteny v aule naší školy a prezentovány v ročence.  


Autorské čtení
Veřejné nesoutěžní předčítání z umělecké tvorby studentek a studentů GML.


Polymnia
Polymnia je klání GML v přednesu poezie, prózy i dramatu.
Poprvé byla uspořádána v roce 1999.
Soutěží se v přednesu vlastní nebo cizí tvorby, a to v několika kategoriích:
a) jednotlivci,
b) dvojice,
c) kolektivy.
Zvlášť soutěží studenti nižšího gymnázia, zvlášť vyššího.
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do dalších soutěží (Brněnské kolo, Wolkerův Prostějov, Náchodská prima sezóna).

 

Přehlídka třídních divadelních souborů GML

 

Vstup do administrace
(c) Studenti a kantoři GML