Čeština na GML

  Úvodní stránka
  Výuka
  Vyučující
Aktivity  
Literární práce studentů  
Odkazy  


Divadlo Krátký rozum - krátká rekapitulace mláděte

Hra Obejmi démona! byla prvním počinem zbrusu nového souboru brněnského Gymnázia Matyáše Lercha, soubor se jmenuje Divadlo Krátký rozum. V divadelním světě téhle školy pokračuje v bohaté, již desetileté tradici.

Roku 1996 tu vznikl první divadelní soubor Kolektiv 11 (inscenoval původní hry Čítanky… a co dál?, Letní prázdniny, v angličtině pak With the Brno Show).

Historicky druhý gymnaziální soubor Divadlo Pária nastudoval ve francouzštině a češtině původní hru na motivy textů Jana Amose Komenského Orbis Lusus. Text druhé hry Koťátka a tyrani vycházel z povídek spisovatele Daniela Micky a námětů studenta Jana Šárky. Ve třetí hře Lesklé povrchy soubor opět inscenoval původní scénář.

Dívčí recitační úderka Trilek Chameleon zakusila slasti divadla poezie. Její první kus inscenoval verše Oty Klempíře pod názvem Pach nul. Básně Jana Antonína Pitínského našly pódiovou tvář v představení Jana Anny Hynka den. Variací na starší hru se stal v latině předváděný Orbis ludus.

Hra Obejmi démona! podle veršů Milana Ohniska byla prvním počinem zbrusu nového souboru Divadlo Krátký rozum. Školní vzpoura! tedy následuje.

Všechny divadelní kolektivy hrály svá představení na celostátmích přehlídkách studentského divadla a staly se laureáty četných ocenění. Poměřit s cizokrajnými soubory je mohli diváci na studentských festivalech ve Velké Británii, Francii a Itálii.

Průměrný věk v kolektivu DKr je tak… 18 let?, stálých členů je třináct.

Představení Obejmi démona! s podtitulem Spektakulární defilé vznikalo v zimě 2007 - 2008. Text vznikl montáží veršů brněnského básníka Milana Ohniska. Autorových veršů se kolektiv zmocnil scénickou recitací; pokusil se představit jimi obrazy, příběhy, propady, bolesti a tmy jedné duše. Inscenace byla nominována na prestižní celostátní přehlídku divadel poezie na 51. ročníku festivalu poezie Wolkrův Prostějov, kde také soubor vystoupil.

Pro současnou sezónu 2008/2009 připravil scénárista a režisér souboru Stanislav Zajíček novou hru. Jmenuje se Školní vzpoura! (s podtitulem Hra na rebelii).

O vzniku scénáře se v programu píše:
"…… v noci jsou školy tiché, neklid byste v nich marně hledali. Ale! Na chodbách, ve třídách, ba i v kabinetech (sic!) prohánějí se ďasové povstávající z ohromné energie zdejšího života… Škola života; není emoce, kterou byste tu nepotkali. Odhaduji, že v naší škole se každý pracovní den objeví až 470 000 příběhů! To nemůže zůstat bez následků! Kam by jen tak odletěly?
Tato úvaha a nápis rtěnkou na zrcadle stály na počátku našeho scénáře; k nim se přidružilo přemýšlení o osudech rebelů v postmoderní době. A taky přání zadržet mladé studenty ve školní budově i po skončení řádného vyučování!
A vzpomínka na Jahodovou proklamaci, film Stuarta Hagmanna z časů, kdy Karel Martinkovič ještě nebyl ředitelem té televize.

Hra Školní vzpoura! měla premiéru 5. března 2009. O týden později na moravském festivalu studentských divadel Mumraj! v Hodoníně byla oceněna jako nejlepší z předvedených představení a získala nominaci na celostátní přehlídku studentských divadel v Ústí nad Orlicí.


                                                                                                                 Stanislav Zajíček
                                                                                                                 Divadlo Krátký rozum
                                                                                                                 Brno

Vstup do administrace
(c) Studenti a kantoři GML