Čeština na GML

  Úvodní stránka
  Výuka
  Vyučující
Aktivity  
Literární práce studentů  
Odkazy  


Maturitní témata z českého jazyka a literatury

 

 

1.      Starověké literatury Blízkého a Dálného východu

Jazyk, jazykověda, základní disciplíny jazykovědy

 

2.      Bohatství antické literatury

Vývoj a klasifikace jazyků

 

3.      Rytíři, světci, katedrály (literatura evropského středověku)

Český jazyk a jeho rozvrstvení

 

4.      Evropská literatura doby renesance

Historie českého jazyka

 

5.      Literatura barokní Evropy

Jazykové příručky českého jazyka

 

6.      Literatura doby klasicismu a osvícenství

Fonetika, fonologie, grafémika

 

7.      Romantické vidění světa (podoby literárního preromantismu, romantismu a novoromantismu) ve světové literatuře

Slovotvorba

 

8.      Romantické vidění světa (podoby literárního preromantismu, romantismu a novoromantismu) v české literatuře

Morfologie – slovní druhy

 

9.      Realistické vidění světa (podoby literárního realismu)

Morfologie – mluvnické kategorie

 

10.  Zvláštnosti literárního vývoje v zemích Koruny české v době tzv. národního obrození

Lexikologie a lexikografie – základní pojmy

 

11.  Moderní literární směry na přelomu 19. a 20. století

Význam slova, významové vztahy mezi slovy

 

12.  Avantgardní literatura 1. poloviny 20. století

Obohacování slovní zásoby

 

13.  Podoby poezie ve 20. a 21. století

Syntax – větné členy

 

14.  Prozaici a dramatici první poloviny 20. století v české literatuře

Syntax – věta a výpověď

 

15.  Prozaici a dramatici první poloviny 20. století ve světové literatuře

Text a styl

 

16.  Prozaici a dramatici druhé poloviny 20. století a 21. století v české literatuře

Literatura, literární věda a její disciplíny

 

17.  Prozaici a dramatici druhé poloviny 20. století a 21. století ve světové literatuře

Literární druhy a žánry

 

18.  Komika v literatuře

Versologie

 

19.  Válka jako literární téma

Tropy

 

20.  Motiv cesty (putování v čase, prostoru, cesta duchovní)

Figury

 

 

 

Vstup do administrace
(c) Studenti a kantoři GML