GML

Matematika na GML

Korespondenční semináře

zaměřené na matematiku


BRKOS (Brněnský korespondenční seminář z matematiky)

BRKOS je matematický korespondenční seminář určený pro všechny středoškolačky a středoškoláky (a klidně i základoškolačky a základoškoláky), kteří mají rádi matematiku. Tématem semináře BRKOS je tedy matematika. Na první pohled možná odstrašující, ale na druhý (a další) pohled zajímavá. Nečekají Vás typické úlohy, jak je každý zná z hodin matematiky, ale příklady spíše olympiádního typu obalené do zajímavého příběhu, jenž prostupuje celým ročníkem. V každé sérii je sedm úloh na různá témata: čekají Vás příklady analytické, numerické, geometrické, logické,...


Více informací na stránkách BRKOSu: http://www.math.muni.cz/~brkos/info.htm
Leták korespondenčních seminářů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


PIKOMAT MFF UK

Co je vlastně Pikomat MFF UK? Je to matematická korespondenční soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Organizuje jej skupina studentů Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze; většina organizátorů je přitom z řad bývalých řešitelů tohoto nebo podobných seminářů. Naším hlavním cílem je ukázat řešitelům i jinou tvář matematiky, než jakou vidí ve škole, a to formou zajímavých úloh, jejichž řešením si mohou rozvíjet svoje vědomosti, schopnosti a dovednosti. Výhodou korespondenčního semináře je, že žáci mají k řešení úloh dostatek času, mají možnost používat literaturu nebo konzultovat problematiku s učitelem či rodiči. Nelze podceňovat úlohu vzorových řešení, ze kterých mohou řešitelé při podrobném prostudování načerpat nové nápady či vědomosti.


Více informací na stránkách PIKOMATu: http://pikomat.mff.cuni.cz