Učebnice matematiky


ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

1. ročník

zakladni poznatky z matematiky

I. Bušek - E. Calda


Objednací číslo: 127097
Cena bez 5% DPH = 81.91 Kč
Vydal: PROMETHEUS

rovnice a nerovnice

J. Charvát - J. Zhouf - L. Boček


Objednací číslo: 127114
Cena bez 5% DPH = 83.81 Kč
Vydal: PROMETHEUS

sb.rovnice

F. Janeček


Objednací číslo: 127168
Cena bez 5% DPH = 83.81 Kč
Vydal: PROMETHEUS


2. ročník
funkce

O. Odvárko


Objednací číslo: 127099
Cena bez 5% DPH = 78.10 Kč
Vydal: PROMETHEUS

goniometrie

O. Odvárko


Objednací číslo: 127115
Cena bez 5% DPH = 76.20 Kč
Vydal: PROMETHEUS

planimetrie

E. Pomykalová


Objednací číslo: 127098
Cena bez 5% DPH = 83.81 Kč
Vydal: PROMETHEUS

sb.funkce

O. Odvárko


Objednací číslo: 127163
Cena bez 5% DPH = 64.77 Kč
Vydal: PROMETHEUS

sb.goniometrie

O. Odvárko


Objednací číslo: 127213
Cena bez 5% DPH = 40.00 Kč
Vydal: PROMETHEUS


3.ročník
stereometire

E. Pomykalová


Objednací číslo: 127102
Cena bez 5% DPH = 83.81 Kč
Vydal: PROMETHEUS

komplexní čísla

E. Calda


Objednací číslo: 127101
Cena bez 5% DPH = 76.20 Kč
Vydal: PROMETHEUS

analytická geometrie

M. Kočandrle - L. Boček


Objednací číslo: 127118
Cena bez 5% DPH = 83.81 Kč
Vydal: PROMETHEUS

sb.analytická geometrie

O. Odvárko

Objednací číslo: 127207
Cena bez 5% DPH = 53.34 Kč
Vydal: PROMETHEUS


4.ročník
 
kombinatorika,pravděpodobnost,statistika

E. Calda - V. Dupač


Objednací číslo: 127100
Cena bez 5% DPH = 81.91 Kč
Vydal: PROMETHEUS

posloupnosti a řady

O. Odvárko


Objednací číslo: 127116
Cena bez 5% DPH = 74.29 Kč
Vydal: PROMETHEUS

diferenciální a integrální počet

D. Hrubý - J. Kubát


Objednací číslo: 127117
Cena bez 5% DPH = 83.81 Kč
Vydal: PROMETHEUS

sb.posloupnosti a řady

O. Odvárko

Objednací číslo: 127207
Cena bez 5% DPH = 53.34 Kč
Vydal: PROMETHEUS

sb.maturitní minimum

J. Kubát

Objednací číslo: 127176
Cena bez 5% DPH = 85.72 Kč
Vydal: PROMETHEUS


OSMILETÉ GYMNÁZIUM

Prima
 
úvodní opakování

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127078
Cena bez 5% DPH = 68.58 Kč
Vydal: PROMETHEUS

kladná a záporná čísla

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127241
Cena bez 5% DPH = 62.86 Kč
Vydal: PROMETHEUS

dělitelnost

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127079
Cena bez 5% DPH = 60.96 Kč
Vydal: PROMETHEUS

osová a středová souměrnost

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127080
Cena bez 5% DPH = 60.96 Kč
Vydal: PROMETHEUS


Sekunda
 
racionální čísla, procenta

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127081
Cena bez 5% DPH = 62.86 Kč
Vydal: PROMETHEUS

trojúhélníky a čtyřúhelníky

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127082
Cena bez 5% DPH = 62.86 Kč
Vydal: PROMETHEUS

hranoly

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127083
Cena bez 5% DPH = 60.96 Kč
Vydal: PROMETHEUS

výrazy 1

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127084
Cena bez 5% DPH = 62.86 Kč
Vydal: PROMETHEUS


Tercie
 
rovnice a nerovnice

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127140
Cena bez 5% DPH = 60.96 Kč
Vydal: PROMETHEUS

kruhy a válce

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127141
Cena bez 5% DPH = 60.96 Kč
Vydal: PROMETHEUS

úměrnosti

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127142
Cena bez 5% DPH = 60.96 Kč
Vydal: PROMETHEUS

geometrické konstrukce

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127143
Cena bez 5% DPH = 60.96 Kč
Vydal: PROMETHEUS

 

výrazy 2

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127152
Cena bez 5% DPH = 60.96 Kč
Vydal: PROMETHEUS


Kvarta
 
rovnice a jejich soustavy

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127153
Cena bez 5% DPH = 60.96 Kč
Vydal: PROMETHEUS

funkce

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127154
Cena bez 5% DPH = 64.77 Kč
Vydal: PROMETHEUS

podobnost a funkce úhlu

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127155
Cena bez 5% DPH = 66.67 Kč
Vydal: PROMETHEUS

jehlany a kužely

J. Herman a kol.

Objednací číslo: 127156
Cena bez 5% DPH = 64.77 Kč
Vydal: PROMETHEUS

 

pravý
GML

Matematika na GML