Zeměpis na GML

Úvodní strana

Učebny

Olympiáda

Osnovy

Učebnice

Výukové materiály

Zajímavé odkazy

ŠVP

Testy a kvízy

Školní vzdělávací plán

Školní vzdělávací plán v excel formátu je tabulka, kde se dozvíte jaké témata mají jednotlivé ročníky, co by měl po jejich absolvování student ovládat, jaké učivo se v nich probírá a s jakými předměty se dané učivo kloubí.

Školní vzdělávací plán ve word formátu je dokument obsahující informace o časovém, obsahovém a organizačním vymezení; výchovné a vzdělávací strategii a cíli předmětu.