Zeměpis na GML

Úvodní strana

Učebny

Olympiáda

Osnovy

Učebnice

Výukové materiály

Zajímavé odkazy

ŠVP

Testy a kvízy

Učebna

Naše učebna zeměpisu je v podstatě klasická třída. Avšak narozdíl od jiných učeben zde najdete rolety, které slouží k zatemění místnosti, když se pouští film či prezentace. Je zde možnost shlédnout různá videa související s výukou, díky kvalitnímu projektoru na stropě. Zde či v učebně informatiky si po domluvě s učitelem můžete vyzkoušet programy Holubec a Terasoft, ve kterých si formou testů zopakujete učivo.

Seznam dílů k dispozici:

Holubec - ČR, Evropa a Svět

Terasoft - Afrika 1, 2; Amerika 1,2; Asie 1, 2; Austrálie 1, 2; ČR 1, 2; Evropa 1, 2; Svět 1, 2

Obrázky učebny: