Zeměpis na GML

Úvodní strana

Učebny

Olympiáda

Osnovy

Učebnice

Výukové materiály

Zajímavé odkazy

ŠVP

Testy a kvízy

Výuková témata

Témata:

Výukové materiály

Afrika

Úvod k Africe - obecné informace o Africe. Například řeky, jezera, nádrže; pouště; rozloha a popis Afriky obecně.

Guinejský záliv je dokument obsahující velké množství informací, například: z jakých částí se skládá tento záliv, jak vznikl, náboženství, průmysl a vývoz surovin.

JAR , dokument, který objasňuje historii Jihoafrické repubiky. Například kdy byla republika objevena,jak vznikla a průmysl.

dokument Sahel popisuje podnebí a jiné států Sahelu, což jsou: , Gambie, Mauretánie, Mali, Niger, Čad, Súdán, Etiopie a Somálsko.

severní Afrika - dokument, který Vám pomůže lépe poznat africké státy při pobřeží Středozemního moře. Popisuje území, země (Alžírsko, Maroko, Tunisko, Libye, Egypt) a další.

střední a jihozápadní Afrika - zde se dozvíte obecné informace (ekonomika, podnebí, složení obyvatelstva, ...), ale i informace o jednotlivých republikách(Středoafrická republika, Kongo, Demokratické Kongo, Rwanda, ...)

dokument východní Afrika popisuje státy (Uganda, Keňa, Tanzanie, Malawi, ...), ale i obecně východ Afriky (politika, jazyky, zemědělství, ...).

Amerika

Andské země- země, tektonická činnost, kolonizace, popisuje státy (Venezuela,Kolumbie, Peru, Ekvádor, Bolívie, Chile)

Argetina- Argentina + Paraguay + Uruguay obecné informace

Banánové republiky- země tropického podnebí, původ oblasti a zemědělství, patří sem státy: Guatemala, Belize, Salvador, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Panama

Brazílie- kolonizace, průmysl a popis území Guayana, Surinam, Francouzská Guayana

Kanada- území, obyvatelé, první Evropané na území Kanady, průmysl a popis známých měst

karibská souostroví- závislé(britské - Bermudy, americké - Portoriko) + nezávislé země(Antigua a Barbuda) a rozčlenění oblasti

Mexiko- povrch, hospodářství a zemědělství + popis Grónska

USA- území, vodstvo, průmysl, finance a přírodní zajímavosti(napr. Údolí smrti - nejsušší a nejnižší bod)

Pojmy- moře, zálivy, ostrovy, povrch, vodstvo, ...

Počet obyvatel

Asie

Blízký a střední východ- povrch, náboženství a státy: Izrael, Turecko, Írán, Írák, Afgánistán, Jordánsko, Libanon a Saudská Arábie + ropné monarchie - Kuvajt, Katar

Čína- počátky čínské civilizace, hospodářství a zemědělství + nerostné bohatství

Japonsko- obecné informace

Austrálie a Oceánie

Austrálie- povrch, obyvatelé, kolonizace, fauna a nerostné bohatství

Oceánie- členění, závislosti zemí všech částí + popis zemí

Zéland a Havai- povrch, obyvatelé, suroviny a podnebí

Evropa

Alpské země- Švýcarsko + Rakousko povrch a hospodářství

Bulharsko a Rumunsko- obyvatelé, vývoz

Itálie a Řecko- průmysl, památky a hospodářství

Pobaltí a bělorusko- obecné shrnutí + Estonsko Lotyšsko a Litva

Pyrenejský poloostrov- údaje o státech, hospodářství a autonomní oblasti

Spojené království- členění, kultura, průmysl + Irská republika

Česká republika

Vnější vztahy- pasivni a aktivni ruch + historie VV

Doprava ČR- rozdělení na železniční, silniční a potrubní + historie dopravy

Jižní Morava a Brno- geografická charakteristika Jižní moravy a Brna

Průmysl- popis vývoje a těžby nerostných surovin v ČR

Zemědělství- rozdělení výrobních oblastí + rostlinná výroba + živočišná výroba

Zpracovatelský průmysl- rozdělení a popis jednotlivých skupin

Obecný zeměpis

Dálkový průzkum Země- členení a informace leteckého nebo družicového (kosmického) snímkování Země

Doprava-obecně- význam, druhy a jejich rozšíření

Kulturní krajina- typy, stupně proměny a prostorová struktura

Ochrana životního prostředí- proměna přírodní krajiny a globální ekologické problémy

Písemka-úvod do geografie- jen na procvičování

Předpověď počasí- vysětlení a měření

Vývoj světového hospodářství-jen mezníky- vývoj světového hospodářství

Zahraniční obchod- členění + cestovní ruch

Geomorfologické členění

Geomorfologické členění ČR je dokument obsahující informace o člěnění provincií Česká vysočina, Západní Karpaty, Středopolská nížina a Západopanonská pánev.