NA ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SE JEZDÍ DO OLOMOUCE...

... samozřejmě jen v rámci vzdělávacího projektu Rozhoduj o Evropě. Na rozdíl od jiných studentských projektů je tento unikátní tím, že nesimuluje pouze fungování Evropského parlamentu, Rady nebo Komise odděleně, ale umožňuje vytvořit vcelku povedený model celé spolurozhodovací procedury.

Středoškolským studentům je umožněno hlásit se do Evropského parlamentu jakožto budoucí evropští poslanci (po jednom za malé členské státy jako Malta nebo Kypr nebo v různě velkých skupinkách za větší státy), nebo výhradně jako jednotlivci do Rady EU. Posty komisařů, lobbistů, novinářů a jiných osob důležitých pro co nevyšší důvěryhodnost simulace jsou vyhrazeny vysokoškolákům.

Naše tříčlenná delegace zastupující Belgii ve složení Lucie Zrůstová, Ivana Balážová a Antonín Sobek shledala průběh i výsledek konference nadmíru uspokojivými a vážně uvažuje o zopakování své účasti i v příštím školním roce.

Ivana Balážová, 5BF

Made by Purvas | All rights reserved | ©2008