Uzel pomoci

Vítejte na stránkách Uzlu pomoci; brněnského projektu, jenž má za úkol spojovat ty, kteří pomoci chtějí, s těmi, kteří pomoc nabízejí. Takže ať už chcete poslat materiální dar, přispět finančně nebo přiložit ruku k dílu jako dobrovolník, jste tu správně. Níže si z nejrůznějších organizací můžete pomocí filtrů vybrat právě tu, která Vám vyhovuje, a rovnou se s ní spojit. Projekt vznikl pod záštitou brněnského Gymnázia Matyáše Lercha.

Sbírky GML

Vybráno v rámci GML: 81 586,00 Kč

Filtrování

Věkové omezení

Sbírky

Dobrovolnická pomoc

Diecézní charita Brno

Diecézní charita Brno je křesťanská organizace pomáhající lidem, kteří si pomoci nemohou, a podporující samostatnost těch, kteří si pomoci neumí.
Jejich posláním je služba milosrdné lásky církve bližnímu svému v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost.
Od roku 1992 vyvíjí svou činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, tuzemské i zahraniční humanitární pomoci a v podporování základních lidských práv a svobod.

Nabídka ubytování
Máte volný byt, chatu, pokoj nebo jiné nevyužité prostory? Charita hledá možná ubytování pro ukrajinské uprchlíky v České republice. Poskytnout ubytování může kdokoliv starší osmnácti let, stačí vyplnit jednoduchý formulář.
Přejít na registrační formulář

Finanční příspěvek
Přispět na pomoc ukrajinským uprchlíkům můžete i z domova. Peníze charita využívá na zajištění základních potřeb jako je voda, jídlo nebo přístřeší přímo v zasažených oblastech i na podporu Ukrajinců v České republice (ubytování, tlumočení a jiné služby).
Poslat příspěvek můžete na účet 55660022/0800; variabilní symbol je 104.

18+ Ubytování Finanční příspěvky
Železnice pomáhá

Cílem projektu Železnice pomáhá je od počátku navýšit propustnost hranic EU s Ukrajinou, aby se co nejvíce lidí dostalo co nejrychleji do bezpečí. Po celé republice existují materiální sbírky, kde se sbírá nevytříděný materiál, který následně putuje do centrálního skladu v Bohumíně, odkud se vypravují vlaky na Ukrajinu a prázdnými vlaky převáží uprchlíci do bezpečí.

Materiální sbírka
Nevytříděný humanitární materiál přebírají v Brně na Palackého třídě 40. Materiální pomoc se vozí do Ukrajiny vlakem z nádraží v Bohumíně. A co je momentálně nejvíce potřeba? Lůžkoviny, zdravotnické potřeby, jídlo, elektronika, hygiena a další. Více informací naleznete na jejich webových stránkách.

Manuální práce
Jako dobrovolník při třídění materiálu ve skladu na Palackého 40 může pomoct kdokoliv starší 15 let. Přihlášení funguje formou zapsání se do google tabulky, která je dostupná na facebookové skupině Vlak na Ukrajinu - dobrovolníci, přihlášení skrze google formulář není nutné. Vaši pomoc ve skladech ocení nejvíce v čase 14:00–17:00.

Koordinace dobrovolníků
Sklad materiální pomoci funguje na práci dobrovolníků, a proto jsou velmi vítáni organizačně schopní lidé. Každý, kdo je starší 18 let, se může přihlásit ve formuláři a koordinovat dobrovolníky. Pracuje se ve třech směnách, koordinátor by měl být schopen pomáhat dlouhodobě minimálně 1x týdně.

Doprava
Dopravu mohou zajistit osoby starší 18 let. Doprava se týká převozu humanitární pomoci (vytříděný humanitární materiál ze sbírky) do centrálního skladu na nádraží v Bohumíně (11:00–16:30) a převozu seniorů a matek s dětmi do ubytovacích kapacit.
Přejít na registrační formulář

Tlumočení
Hledají se překladatelé do humanitárního vlaku na Ukrajinu.
Přejít na registrační formulář

Kontakt
Palackého třída 40, Brno-Královo Pole
po–pá 12:00–18:00
+420 721 242 213 (volat jen v nutných případech, linka je přetížená)
Vlak na Ukrajinu

15-18 18+ Doprava Manuální práce Finanční příspěvky Koordinace
Asistenční centrum pomoci

Na výstavišti funguje Asistenční centrum pomoci pro lidi, kteří utíkají před válkou z Ukrajiny. Vyřešit zde mohou registraci, víza, zdravotní pojištění a další záležitosti potřebné pro pobyt v ČR.
Dále sem mohou přijít dobrovolníci pomáhat s balením balíčků, tříděním humanitární pomoci či přenosem věcí po pavilonu.
Centrum funguje nonstop a sídlí na Výstavišti v pavilonu B.

Tlumočení
V Asistenčním centru je denně potřeba až 30 dobrovolníků, kteří jsou schopni tlumočit z ukrajinštiny a ruštiny do češtiny. Přicházet sem mohou dobrovolníci na 4 směny (dopolední, odpolední, večerní a noční). Pro možnost pomoct je třeba se zaregistrovat a poté se zapsat do tabulky.

Manuální práce
Dá se pomáhat s tříděním, přenášením a balením věcí. Na místě pomoc koordinují dobrovolní hasiči. Práce v centru funguje na směny (9:00–16:00, 16:00–20:00). Pro možnost pomoct je třeba se zapsat do formuláře.

Kontakt
konzultace@dc67.cz
+420 776 594 804

18+ Tlumočení Manuální práce