Přijatí na vysokou školu

Díky vyvážené skladbě předmětů (zaměření všeobecné až přírodovědné) si mohou naši studenti vybrat jakoukoli vysokou školu. Spektrum zájmů pokrývá všechny obory, od lingvistiky přes ekonomické obory, lékařství až po fyzikální inženýrství na technice.

Jedním z nejdůležitějších kritérií pro hodnocení kvality školy, resp. studijního oboru, je úspěšnost absolventů při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Celorepublikový průměr vzrostl za posledních 10 let z 58 % na 74,5 % v roce 2012.

Pro porování uvádíme úspěšnost studentů dvojjazyčné francouzskočeské sekce na GML.

Rok Procento úspěšnosti absolventů fr. sekce
2016/2017 96
2015/2016 92
2014/2015 100
2013/2014 96
2012/2013 98
2011/2012 100
2010/2011 96
2009/2010 100
2008/2009 92
2007/2008 88
2006/2007 100
2005/2006 100
2004/2005 92

Vysokoškolské obory nabízející studium ve Francii

Informace o možnostech studia na francouzských VŠ najdete zde.

ČVUT Praha - Automobilové inženýrství

Magisterský studijní program Automobilové inženýrství je dvouletý a uskutečňuje se v partnerství s ENSIETA Brest a s Univerzitou HAN Arnhem (Holandsko). V prvním roce jsou přednášky profesorů z obou partnerských škol v angličtině. Druhý rok studia probíha v jedné z těchto škol.

Studenti, kteří se rozhodnou studovat 2. ročník Master ve Francii projdou kurzem francouzštiny ve Francouzském institutu v Praze. Kurz je financován Oddělením pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzského velvyslanectví v ČR . Toto oddělení současně přispívá na náklady spojené se zápisem a životními náklady pobytu studenta v Brestu.

Studijní program umožňuje studentům získat dvojí diplom, diplom ČVUT a diplom instituce, na které studovali 2. ročník Master.

Více »

MU Brno - Veřejná správa

Magisterský studijní program Veřejná správa byl založen v roce 2002 Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Rennes I. Studijní program je zaměřen na veřejnou správu a ekonomii obecně, se specifickou výukou české a francouzské situace v evropské perspektivě.

Jedná se o dvouleté studium uznávané jak v České republice, tak ve Francii. Je přístupné frankofonním studentům s diplomem Bakalář ze všech univerzit.

Cílem tohoto frankofonního studijního programu je formovat bilingvní pracovníky státní správy s dobrými znalostmi české a francouzské administrativy s prerspektivou uplatnění v českém veřejném sektoru, v podnicích orientovaných na Francii nebo také pokračování studií ve Francii.

VUT Brno - Průmyslové inženýrství

Absolvováním vybraných oborů navazujícího magisterského studia lze současně s diplomem VUT v Brně získat také diplom zahraniční univerzity. Jde o studia s dvojím diplomem, jejichž jedna část probíhá na FSI a druhá část na zahraniční univerzitě. Diplomová práce je vedena specialisty obou univerzit a obhájena před společnou komisí. Podstatnými předpoklady pro přijetí ke studiu v těchto oborech jsou výborné studijní výsledky a dobrá znalost příslušného cizího jazyka.

Více »

VŠE Praha - Francouzsko-český institut řízení (IFTG)

IFTG, který je součástí Vysoké školy ekonomické v Praze, poskytuje ročně (od roku 1990) asi třiceti absolventům vysokých škol možnost postgraduálního studia zaměřeného na podnikový management. Roční studium v Praze, organizované ve spolupráci s francouzským Institutem podnikového řízení v Lyonu (IAE Lyon-Institut d’Administration des Entreprises), umožňuje získat francouzský diplom MAE (MBA) -Master Univerzity Lyon 3 v oboru « Management et Administration des Entreprises » (bývalý DESS-CAAE).

Po jazykové přípravě následuje 10 týdnů odborné výuky vedené francouzskými profesory z partnerských francouzských univerzit a českými profesory z VŠE. Nedílnou součástí studijního programu je minimálně tříměsíční stáž v podniku a obhajoba závěrečné práce napsané ve francouzštině před smíšenou francouzsko-českou komisí.

Více »