foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Breeze in Leeds

Již šestkrát se GML účastnilo festivalu pro mladé lidi (Festival for young people) Breeze in Leeds.

Partnerské město Brna severoanglický Leeds pořádá každý rok na konci června rozsáhlý festival pouličního divadla, hudby, sportovních klání, seminářů a podobných akcí, na který dostalo GML šestkrát po sobě pozvání a s finanční podporou Magistrátu města Brna se ho úspěšně zúčastnilo. Na festivalu se každoročně objeví školní hudební, taneční a divadelní soubory z partnerských měst – Dunbaru v Jihoafrické republice, Dortmundu v Německu, Lille ve Francii – i z mnoha jiných míst a zemí – Itálie, Irska, Islandu, Švédska, Estonska, Španělska atd. Pro jednotlivé skupiny je vždy vybrána škola, která se stará o doprovodný program, společný festivalový program je plný vystoupení, sportovních akcí, kulturních večerů. Hlavní myšlenkou festivalu a cílem organizátorů je přispět k poznání jiných kultur a tradic a k navázání bohatých kontaktů mezi mladými lidmi celého světa.

Breeze 1999

28.6.-5.7. 1999

Fotogalerie

Gymnázium reprezentoval pěvecký sbor Labutí píseň, který vystoupil na několika pódiích. Spolu se sborem vystupovala také školní skupina Onen svět. O mimofestivalový program se postarala střední škola Rodillian School z Wakefieldu (města na okraji Leedsu), se kterou jsme navázali velmi dobré vztahy a začali jsme plánovat budoucí výměnu mezi oběma školami.

Pedagogický doprovod: prof. Martina Kozáková, Eva Zajíčková, Pavel Žemla (sbormistr)

Breeze 2000

26.6.- 3.7. 2000

Fotogalerie

Hlavním tématem tohoto (již čtvrtého) ročníku festivalu Breeze in Leeds bylo seznámení účastníků a diváků s historií, současností a kulturou města. Proto školní divadelní soubor Kolektiv 11 pod vedením prof. Stanislava Zajíčka secvičil divadelní představení With the Brno Show. To v Anglii slavilo velký úspěch. Kromě festivalového programu byl tentokrát uspořádán i mezinárodní seminář s názvem Seminar on Youth Participation and European Citizenship, na kterém naši vybraní studenti spolu s mladými lidmi z ostatních zemí diskutovali na téma Evropské unie a integrace do evropských struktur

Definitivně byla domluvena studentská výměna s Rodillian School.

Pedagogický doprovod: p. řed. Petr Kovač, prof. Martina Kozáková, Stanislav Zajíček, Pavel Žemla

Breeze 2001

23.6. – 3.7. 2001

Fotogalerie

Pátý ročník festivalu byl ve znamení mnoha různých témat, jedno z ústředních byl problém rasismu, nesnášenlivosti a nenávisti mezi lidmi a boje s nimi. Byl vybrán kolektiv třídy 4.AV, který secvičil divadelní hru prof. Stanislava Zajíčka One Day Situations, kterou také režíroval. Studenti tentokrát vystupovali v rámci festivalu i mimo něj, zejména na půdě středních škol. Jako vždy byl program obohacen o poznávací výlety, tentokrát na pobřeží, Yorku a Lake Districtu.

Pedagogický doprovod: prof. Eva Zajíčková, Stanislav Zajíček, MUDr. Sylva Štěpánská

Breeze 2002

22.6.- 1.7.2002

V dramaturgii šestého ročníku festivalu došlo k odklonu od divadelních představení, vystoupení byla výlučně hudební a taneční. Naše škola proto vyslala opět pěvecký sbor Labutí píseň, školní skupinu Onen svět a vokální trio Na chvíli motýli. Naší hostitelskou školou tentokrát nebyla Rodillian School, ale jiná střední škola, Cockburn High School. Program festivalu (vystoupení sboru a dalších skupin) tentokrát doprovázely mimořádně atraktivní akce a výlety (zábavní park s největší horskou dráhou v Anglii, hornické muzeum v podzemí atd.)

Pedagogický doprovod: prof. Pavel Žemla (sbormistr), prof. Eva Zajíčková

Breeze 2004

26.6. – 4.7.2004

Breeze 2005

25.6. – 6.7. 2005

Účast GML na těchto dvou ročnících festivalu byla ve znamení naší práce na mezinárodním projektu Memories for the Future – viz Projekt Memories for the Future.