foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Přijímací řízení pro studium ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče, vážení uchazeči, letošní přijímací zkoušky budou vypadat takto:
Gymnázium Matyáše Lercha přijímá pro školní rok 2022/2023 následující počty žáků a pro všechny typy studia bude konat pouze jednotnou přijímací zkoušku (dále jen JPZ):
Čtyřleté studium - 90 žáků (kód 79-41-K/41)
Šestileté studium - 30 žáků (kód 79-43-K/61)
Osmileté studium - 30 žáků (kód 79-41-K/81)

Termín odevzdání přihlášek ke studiu:
do 1. 3. 2022
Důležité! Vzhledem k epidemiologické situaci preferujeme písemné podávání přihlášek formou doporučené pošty. Pokud chcete přihlášku podat osobně, můžete tak učinit každý den v době od 8:00 do 15.30 na vrátnici školy. Tyto přihlášky vyplňujte pokud možno ve spolupráci se ZŠ, která je vytiskne včetně QR kódu. Lékařské potvrzení na nich dokládat nemusíte. Odkaz na editovatelný formulář přihlášky naleznete zdenové okno.

Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ):
12. a 13. 4. 2022 - čtyřleté studium
19. a 20. 4. 2022 - víceleté studium (osmileté a šestileté)
10. a 11. 5. 2022 - náhradní termín pro všechny typy studia

Uchazeč se hlásí na dvě školy a může dělat přijímací zkoušky ve DVOU termínech. Mohou nastat následující situace:
1. Obě školy, na které se žák hlásí, konají JPZ. V tom případě koná žák přijímací zkoušky na daných školách podle pořadí uvedeném na přihlášce ke studiu.
2. Druhá škola (GML bude JPZ KONAT), na kterou se žák hlásí, JPZ nekoná (do oborů, které nejsou ukončeny maturitní zkouškou, se JPZ konat nemusí) a v tom případě žák píše JPZ na GML v OBOU termínech (a je mu započítáván lepší výsledek zkoušky z matematiky i z českého jazyka).
Výše uvedené se týká POUZE ČTYŘLETÉHO STUDIA.
U víceletého studia (šestileté a osmileté) se JPZ konají na příslušné škole vždy. Jestliže se tedy uchazeč hlásí na dvě školy, koná přijímací zkoušku na obou školách v pořadí termínů daném pořadím na přihlášce. Pokud se hlásí na JEDNU školu, koná POUZE JEDNU přijímací zkoušku na příslušné škole, na kterou se hlásí!

Hygienický provoz během přijímacích zkoušek se bude řídit metodickým pokynem MŠMT, který bude zřejmě upřesněn před vlastními zkouškami.

Kritéria

Kritéria

Kritéria přijímacího řízení 2022 pro osmileté studium najdete zde.
Kritéria přijímacího řízení 2022 pro šestileté studium najdete zde.
Kritéria přijímacího řízení 2022 pro čtyřleté studium najdete zde.

Bodování

Způsob přepočtu bodování najdete zde.