foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Projekt Behind The Iron Curtain

Projekt Behind The Iron Curtain on the stage of the world (=Za Železnou oponou na jevišti světa) je projektem mezinárodním, kterého se účastí školy z celé Evropy: Bulhaři z First English Language School (Sofie), Francouzi z Lycée de la plaine de l’Ain (Amberieu en Bugey), Italové z Instituto di Istruzione Superiore „Vittoria Colonna“ (Řím) a Rakušané z Gymnasium der Diözese Eisenstadt (Eisenstadt). I my – 6.AV – jsme dostali možnost se tohoto jedinečného projektu trvajícího dva roky účastnit. Záštitu a podporu nám poskytuje Evropská unie, konkrétně vzdělávací program Lifelong Learning Programme - Comenius. Projekt byl zahájen na podzim r. 2008.

Naším úkolem je mapovat období 60.let minulého století, třeba jejich obyčejný den – v čem se lišil, v čem byl stejný, čem byl lepší nebo horší… Je to nesmírně zajímavá doba, která stojí za to, abychom si jí všímali a upozorňovali na ni – poučili se z ní. Avšak nemáme zjišťovat, co tato doba obnášela jenom u nás, v tehdejší ČSSR, ale i v zahraničí. Evropa druhé poloviny minulého století byla jak symbolicky, tak i fyzicky rozdělena tzv. železnou oponou – hranicí mezi „vyspělým“ a demokratickým západem a komunistickým východním blokem. Tyto dvě strany žily velmi rozdílně, a proto stojí za to je porovnat, udělat si tak prostřednictvím vzpomínek pamětníků malý „výlet“ do této doby.

Takto jsme si formulovali výzkumná témata: