foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Setkání evropských řešitelů projektu v Brně

V prvním prosincovém týdnu roku 2008 se uskutečnil očekávaný první summit – setkání všech zúčastněných škol a jejich zástupců z řad profesorů a také studentů (v případě hostujícího uvodBrna a bulharské Sofie) k projektu Behind the Iron curtain, on the stage of the world.

Francouzi (Lycée de la plaine de l‘Ain), Italové (Instituto di Istruzione Superiore „Vittoria Colonna“), Rakušané (Gymnasium der Diözese Eisenstadt) i již zmínění Bulhaři (First English Language School – Sofia) přicestovali do Brna v pondělí, 1.prosince. V příjezdových (nebo příletových) prostorách na ně už čekali uvítací čety, skládající se ze studentů GML. Následně byli odpraveni do hotelu Amphone, ve kterém byli ubytováni po celou dobu svého pobytu u nás.

V úterý již byl na pořadu nabitý program. Proběhla prezentace webových stránek projektu (www.btic.eu), následovaly prezentace jednotlivých zúčastněných škol jako institucí, kde byla přítomná i celá sexta.

Ve středu 3. a ve čtvrtek 4. prosince následovala sezení, jejichž náplní bylo hlavně vytyčit si dočasné a průběžné cíle. Debatovalo se o konkrétních formách dotazníků, stylu dotazování, počtu a charakteru respondentů, atd. Na základě osnovy, připravené hlavami projektu – profesory Zajíčkovými, byla dopodrobna rozebrána a prodiskutována veškerá zákoutí projektu. Ke každému bodu osnovy se plně vyjádřili zástupci všech zemí. Těmto zasedáním byli přítomni i zástupci 6AV z GML, jednak skupinka těch, kteří zajišťovali dokumentaci projektu; ti fotili a natáčeli. Zúčastnili se i další zástupci sexty, jejichž úkolem bylo zprostředkovat dění zbytku třídy.predstavovani

Výsledkem pilné práce je stanovení termínů dalších summitů, důkladné rozpracování dotazníků (které mají být shodné pro dotazované všech zemí, tudíž bylo zapotřebí sjednotit styl otázek), ujasnění si všech dílčích témat.

Ve čtvrtek odpoledne následovala pro naše zahraniční spolupracovníky návštěva výstavy „Brussels dream – Bruselský sen“ a poslední večer v Brně.

Během pátku odcestovali všichni zpět do svých vlastí.

Summit byl přínosnější, než si kdokoli vůbec dovolil hádat, učinil v projektu velký posun kupředu.

Nutno podotknout že na hladkém průběhu setkání se podílela sexta celá. Ti, kteří zrovna nebyli osobně přítomni středečním nebo čtvrtečním debatám, připravovali v dalších prostorách školy občerstvení, zahrnující nápoje i sextánkami doma upečené dobroty, nebo např. ubytovávali bulharské studenty.

Další plánovaný summit proběhne v dubnu 2009 v Bulharsku, Sofii. Povede-li se stejně dobře, jako ten prosincový, můžeme konstatovat, že náš projekt míří k úspěšnému vyvrcholení.

Více informací URČITĚ hledejte na www.btic.eu - našich vlastnoručně vytvářených webových stránkách.

Za The Speakers

Zuzana Pospíšilová