foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Aktuálně

V rámci šetření České školní inspekce, které se týkalo matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti - PISA 2022, do kterého bylo v České republice zapojeno 10 700 žáků ze 430 základních a středních škol, jsme se jak v matematické, tak i v čtenářské gramotnosti umístili mezi 60 víceletými gymnázii v ČR na třetím místě. V rámci přírodovědné gramotnosti jsme se (opět mezi 60 víceletými gymnázii v ČR) umístili na místě prvním. Více informacínové okno.

Stránka o přijímacím řízení pro následující školní rok.

Počty přijatých přihlášek v roce 2023: na čtyřleté všeobecné studium 221 přihlášek (87 přijímaných), na šestileté dvojjazyčné studium 246 přihlášek (60 přijímaných), na osmileté všeobecné studium 417 přihlášek (30 přijímaných).


zobrazit i předchozí měsíc, zobrazit i předchozí rok

březen 2023 (vidíte jen budoucí akce; zobrazit celý měsíc březen)

26.2.–3.3.Výměna třídy 4AF a 4BF – pobyt Francouzů v Brně. Účastní se dohromady 40 studentů ze 4AF a 4BF.
Za akci odpovídají prof. Beneš, Ferlay F. a Vodová.
26.2.–2.3.Běžkařský kurz – Špindlerův Mlýn.
Účastní se Štěpán Genszký, Ruth Kratochvílová, Martina Leberová, Klára Matyášová, Michaela Novotná, Karolína Paulová, Ester Pavloušková, Eva Zatočilová (všichni 2.A), Lucie Fialová, Natálie Romanová, Annette Tomandlová, Elisabeth Tomandlová (všichni 3.A), Klára Bajerová (3.C), Anna Brandejská, Agáta Janáková, Zuzana Prokešová, Jan Sýkora (všichni 4.A), Emma Doleželová (4.BF) a Terezie Ponížilová (5.AF), pedagogický dozor prof. Adolf, Jelínek a Plachý.
1.3. v 9:00JAMU – divadelní dílna.
Účastní se třída 5AV, pedagogický dozor prof. Šmerková.
2.3.Slavnostní Dofe ceremonie na radnici.
Účastní se Pavla Dostálová, Štěpán Genszký, Elen Lautnerová (všichni 2.A), Veronika Fryčová (2.B), Nicol Luklová, Sofie Peteva (oba 2.C), Amélie Šimonová (4.AF), Viktor Hladík, Táňa Rundštuková (oba 4.BF), Gabriela Cejpková, Nela Kedziorová a Kamila Mikulová (všichni 6.AV), pedagogický dozor prof. Vodová.
2.3. v 10:30JAMU – následné představení.
Účastní se třídy 5AV a 6AV, pedagogický dozor prof. Čapková a Šmerková.
5.–9.3.Lyžařský výcvikový kurz – Kitzbühel Rakousko.
Účastní se třídy 1C a 3AF, pedagogický dozor prof. Plachý.
6.3.Maturitní písemky nanečisto (Bac blanc) – Zeměpis + Francouzština
6.–9.3.Celostátní kolo fyzikálníolympiády v Chebu.
Účastní se Jakub Genčur (6.BF).
6.–10.3.Bac blanc maturitních francouzských tříd. Rozpis (po přihlášení)
6.–7.3.Workshop vedený německými lektory ze Stuttgartu. Akce je součástí projektuLiterárního domu (Literaturhaus) Stuttgart. Studenti se seznámí se základytvorby reportáže, sami si zkusí reportáž vytvořit a výsledky jejich tvorbybudou publikovány ve sborníku.
Účastní se Lucie Fialová, Dominik Holek, David McSweeney, Natálie Sýsová, Annette Tomandlová, Elisabeth Tomandlová (všichni 3.A), Karolína Lada Klímová (5.AV) a Natálie Bajgarová (6.AV).
6.3. v 11:30Exkurze do Recetoxu (MUNI). Jedná se o exkurzi dotoxikologických laboratoří a následný diskuzní blok.
Účastní se třída 3C, pedagogický dozor prof. Klebanová.
7.3.Maturitní písemky nanečisto (Bac blanc) – Fyzika.
7.3. v 8:00Okresní kolo chemické olympiády kategorie D.
Účastní se Monika Dlouhá a Tereza Maršálková (oba 4.AV).
8.–10.3.foto Pět kantorů z GML je na návštěvě gymnázia v Lausanne. Spolupráce mezi oběma partnerskými školami je dlouholetá a velmi perspektivní.
Za akci odpovídají prof. Beneš, Jelínek, Lach a Mládková.
8.3.Maturitní písemky nanečisto (Bac blanc) – Matematika
8.3. v 9:00Projektová výuka zaměřená na etiketu.
Účastní se třída 4AV, pedagogický dozor prof. Bláha, Čapková a Střípek.
8.3. v 12:00Preventivní program – práce s třídním kolektivem – 2AV. Pracovat s třídním kolektivem bude lektorka organizacePodané ruce.
Za akci odpovídá prof. Ošmerová.
9.3.Krajské kolo španělské olympiády.
Účastní se David Filla (2.C) a Tanita Býmová (4.C), pedagogický dozor prof. Raška.
9.3.Maturitní písemky nanečisto (Bac blanc) – Dějepis
9.3. v 8:00Školní kolo soutěže v přednesu francouzské poezie (Lecture a voix haute).1.AF: Lenka Maindová, Izabela Králová, Evelína Vališová von Sangher
2.AF: Martina Nováková, Eliška Holcová, Melanie Moravec, Štěpánka Hrůzová, Barbora Kačmářová, Barbora Vrbatová, Lukáš Ampapa
2.BF: Alexandra Sofia Aubry, Anežka Štěpková
4.AF: Kateřina Boháčová, Alžběta Sedláčková, Leonard Walletzký, Karolína Sarah Baxová, Šárka Kunhartová
5.AF: Klára Slancová
Za akci odpovídají prof. Cihlářová a Mališová.
10.3.plus Okresní kolo konverzační soutěže v němčině
Účastní se Rebeka Sára Szabó (1.AV).
10.3.Maturitní písemky nanečisto (Bac blanc) – Chemie
10.3. v 9:00Školní kolo chemické olympiádykategorie C.
Účastní se Terezie Růžičková, Alena Smejkalová (oba 1.A), Štěpán Genszký, Karel Kratochvíl (oba 2.A), Theodor Barry, Lukáš Daněk, Anna Musilová (všichni 2.B), David Buček, Karolína Burianová, David Filla, Lan Anh Mai, Jiří Mynář, Jáchym Šťasta (všichni 2.C), Leonard Walletzký (4.AF), Nela Bartoníčková a Soňa Kotuliaková (oba 5.AV), pedagogický dozor prof. Klebanová.
10.3. v 11:30Školní kolo debatní soutěže ve francouzštině Ambassadeurs et ambassadrices en herbe (AAEH).
Soutěže se zúčastní následující studenti: 2.BF – Anna Bajerová, Thuy Hang Nguyen, Jiří Stavinoha

3.AF – Alexandra Marie Píšková, Klára Bodáková

4.AF – Karolína Sarah Baxová, Šárka Kunhartová, Leonard Walletzký, Kateřina Boháčová, Alžběta Sedláčková
Za akci odpovídají prof. Cihlářová a Mališová.
13.–19.3.Jarní prázdniny
14.3.Den s překladem pořádané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity. Školní kolo soutěže probíhá pro všechny jazyky v domácím prostředí. Ze zúčastněných studentů pak do celostátního kola postupuje jeden až dva za každý jazyk. Termín přihlášek je do 15. ledna 2023.
19.–25.3.Francouzští studenti z Fougères v Brně – školní výměna.
Účastní se třídy 2AF a 2BF.
20.–27.3.Studentská výměna do Oberurselu.
Účastní se Dominik Holek (3.A), Marta Dostálová, Jakub Horký, Anička Chu, Adam Krejčí, Vojtěch Lukavský, Jonah Mácal, Natálie Marková, Ema Petrová, Adam Pluháček, Ondřej Slavík a Matyáš Straka (všichni 7.AV), pedagogický dozor prof. Kubíčková a Raška.
20.3.Prezentiáda ZŠ – krajské kolo (1/2).
20.–24.3.Erasmus in Schools -  GMLnavštíví několikzahraničních studentů brněnských univerzit, kteří zde studují v programuErasmus. Studenti v prezentacích představí své země a svůj obor. Vše proběhne vhodinách angličtiny.
20.3. v 8:00Preventivní program rizikového chování v oblasti sexuálního života.
Účastní se třída 3B.
20.3. v 10:00Preventivní program rizikového chování v oblasti sexuálního života.
Účastní se třída 3A.
20.3. v 14:10Návštěva botanické zahrady PřF MU - 2. polovina třídy 1A.
Za akci odpovídá prof. Mlček.
21.3.priloha udalosti Polymnia – klání GML v přednesu básní či prózy. Přihláška.
21.3. v 8:55foto Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Best in English. Akce se zúčastní třídy, jejichž studenti se zasloužili o naše 1. místo v ČR. Jsou to třídy 5AV, 7AV, 8AV, 4A a 4BF. Součástí programu bude přednáška pořádající agentury Czech-us o možnostech studia na vysoké škole v zahraničí.
22.3.Prezentiáda SŠ – krajské kolo (1/2).
22.3. v 15:15Fotbalové utkání ČR vs. Francie na školním hřišti v rámci právě probíhající výměny s Fougères.
Za akci odpovídají prof. Cihlářová a Střípek.
22.3. v 18:00priloha udalosti Přijměte pozvání jménem naší frankofonní divadelní skupiny Trapné ticho na naše nové představení Saga, podle Tonina Benacquisty. Jde o komedii s absurdními a satirickými podtóny. Těšíme se na vás podvakráte, 22. a 23. března 2023 v 18 hodin v cafe Lumos. Facebooknewwin. Instagramnewwin.
23.3.–1.4.Výměna třídy 4AF a 4BF – výjezd do Francie. Účastní se dohromady 40 studentů ze 4AF a 4BF.
Za akci odpovídají prof. Beneš, Ferlay F. a Vodová.
23.3. v 11:50Preventivní program rizikového chování v oblasti sexuálního života.
Účastní se třída 3C.
23.3. v 14:00Návštěva Bioskopu – téma:Krev, esence života v rámcichemicko-biologického kroužku.
Za akci odpovídají prof. Klebanová, Mlček a Ošmerová.
23.3. v 18:00priloha udalosti Přijměte pozvání jménem naší frankofonní divadelní skupiny Trapné ticho na naše nové představení Saga, podle Tonina Benacquisty. Jde o komedii s absurdními a satirickými podtóny. Těšíme se na vás podvakráte, 22. a 23. března 2023 v 18 hodin v cafe Lumos. Facebook. Instagram.
24.3. v 9:00Technologická olympiáda pořádaná FEL ČVUT v Praze (https://www.technologicka-gramotnost.cz/olympiada-2023).
Účastní se Marek Došek, Filip Dušák a Martin Smítka (všichni 5.AV), pedagogický dozor prof. Havlásek.
24.3. v 10:00Návštěva Ústavu fyzikymateriálů AV ČR.
6.AV (3. a 4. vyučovací hodina)
2.C (5. a 6. vyučovací hodina)
Za akci odpovídá prof. Kopřiva.
26.–31.3.priloha udalosti Studentská výměna doKulmbachu.
Za akci odpovídají prof. Baráková a Tesařová.
27.3.Prezentiáda ZŠ – krajské kolo (2/2).
27.3. v 8:40Regionální kolo soutěže týmů v řešení sudoku.
Účastní se Johana Čechová, Lucie Rybnikářová, Sára Valentová (všichni 3.AV), Berenika Ducháčková, Lenka Miková, Lenka Novotná, Lucie Pavliňáková (všichni 3.C), Nela Brücknerová, Julie Drholcová, Lukáš Škára (všichni 4.AV), Natálie Nezvalová a Vratislav Pecháček (oba 7.AV), pedagogický dozor prof. Vilímová.
27.3. v 14:10Návštěva botanické zahrady PřF MU – 1. polovina třídy 1A.
Za akci odpovídá prof. Mlček.
28.3. v 11:00Návštěva Hvězdárny aplanetária Brno.
Účastní se třída 1C, pedagogický dozor prof. Padúchová.
29.3.Prezentiáda SŠ – krajské kolo (2/2).
29.3. v 8:00Krajské kolo chemickéolympiády.
Účastní se Monika Dlouhá (4.AV).
30.3. v 8:00Krajské kolo DěO.
Účastní se Tadeáš Večeřák (4.B), pedagogický dozor prof. Kutalová.
V průběhu března 2023:
 Písnička na březen

duben 2023

23.3.–1.4.Výměna třídy 4AF a 4BF – výjezd do Francie. Účastní se dohromady 40 studentů ze 4AF a 4BF.
Za akci odpovídají prof. Beneš, Ferlay F. a Vodová.
3.4.Maturitní písemná práce z francouzského jazyka.
4.4.Maturitní písemná práce z anglického jazyka
5.4.Maturitní písemná práce z německého a španělského jazyka
11.4. v 10:00Návštěva studentů GymnáziaUherské Hradiště, kteří pod vedením bývalého profesora naší školy Drahoše Hlaváčepředvedou folklórní program s cimbálkou, sborem a tanečníky.
12.4.Maturitní písemná práce z českého jazyka.
12.4. v 18:00Francouzské divadlo Trapné ticho – večerní představení na GML, v 18 hodin Andorrafrancouzsky, v 19:15 hodin Le Portrait česky.
Za akci odpovídá prof. Saint Arnoult.
13.–14.4.Přijímací zkoušky 4 leté studium.
13.–14.4.Ředitelské volno
14.–21.4.Festival festivalů v La Roche-sur-Yon. Divadelní soubor Trapné ticho vystoupí s hrou Andorra.
Za akci odpovídá prof. Saint Arnoult.
15.–22.4.Studijní výjezd do Yorku – Velká Británie – pro 4AV a vybrané studenty z 5AV.
Za akci odpovídají prof. Čapková, Kadlec, Mikešová a Zajíčková.
15.4.Ústřední kolo České lingvistické olympiády.
Účastní se Marie Nanjo (6.AF).
16.–21.4.Účast frankofonníhodivadelního souboru na divadelním festivalu v La-Roche-sur-Yon (Francie).
Účastní se Lukáš Ampapa (2.AF), Sofia Alexandra Aubry (2.BF), Karolína Sarah Baxová, Šárka Kunhartová, Tereza Melounová, Nikola Tešnarová, Šimona Vaňková, Leonard Walletzký, Elizabeth Young (všichni 4.AF), Klára Slancová (5.AF), Šimon Jakub Tichý, Emma Vigner (oba 6.AF), Martin (nyní abs.) a Maxmilián (nyní abs.) (oba nyní abs.), pedagogický dozor prof. Saint Arnoult.
17.–18.4.Přijímací zkoušky 6 a8 leté studium.
17.–18.4.Ředitelské volno
20.–21.4.Fotografování školy
20.4. v 16:30Testování IQ pro veřejnost v učebně U.4AF (1. patro vlevo) v těchto časech:
16:30 – 5 a 8 let: https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=13806
16:30 – 9 až 13 let: https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=13807
17:30 – dospělí (14+): https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=13808
Přihlaste se předem na webu Mensy ČR.
22.4.priloha udalosti Exkurze do Mauthausenu s návštěvou Dürnsteinu. Popis a přihláška v příloze.
23.–28.4.Zeměpisná exkurze Brusel.
Za akci odpovídají prof. Dubový a Plachý.
24.4.Uzavření klasifikace maturitním ročníkům
25.4. v 17:00Třídní schůzky
27.–30.4.Účast frankofonního divadelního souboru na tradičním divadelním festivalu v Pardubicích. Představení Saga a Le Portrait.
Účastní se Kateřina Boháčová, Šárka Kunhartová, Tereza Melounová, Amálie Polenská, Alžběta Sedláčková, Alžběta Stránská, Nikola Tešnarová, Šimona Vaňková, Leonard Walletzký, Elizabeth Young (všichni 4.AF), Klára Slancová (5.AF), Šimon Jakub Tichý a Emma Vigner (oba 6.AF), pedagogický dozor prof. Lach a Saint Arnoult.
27.4. v 14:00priloha udalosti GML se účastní Workshopu o 3D tisku v rámci projektu 3D tisk a jeho uplatnění na ZŠ a SŠ Pedagogické fakulty MUNI, jehož jsme ověřovateli.
Za akci odpovídá prof. Havlásek.

květen 2023

2.–5.5.Písemné maturitní zkoušky
3.5. v 8:00Preventivní program v oblasti protidrogové prevence. Přednášku bude realizovat por. Mgr. Procházková, působícíu  PČR JMK,  oddělení tisku a prevence.8.00 – 8.45 – třída 5AV a 3AF9.00 – 9.45 – třída 1A, 1B, 1C
Účastní se třídy 1A, 1B, 1C, 3AF a 5AV.
9.5.Maturitní písemné práce ve francouzštině – Fyzika
10.5.Maturitní písemné práce ve francouzštině – Matematika
10.5.Matematická soutěž MaSo, městské kolo v aule GML.
Účastní se Aneta Skaláková (5.AF).
10.–11.5.Náhradní termín přijímacích zkoušek
11.5.Maturitní písemné práce ve francouzštině – Dějepis
12.5.Maturitní písemné práce ve francouzštině – Chemie
14.–19.5.Návštěva německých studentů z Oberurselu.
15.5.Maturitní písemné práce ve francouzštině – Zeměpis a Francouzština
16.–19.5.Ústní maturitní zkoušky tříd 4A a 8AV
Účastní se třídy 4A a 8AV.
20.5.Divadelní maraton v kafé Lumos. Divadelní soubor Trapné ticho vystoupí s představením Momo, Le Portrait,Saga a Les étoiles noires.
Za akci odpovídá prof. Saint Arnoult.
21.–26.5.Studentská výměna – studenti z Kulmbachu v Brně.
Za akci odpovídají prof. Baráková a Tesařová.
22.–25.5.Ústní maturitní zkoušky tříd 4B, 4C, 6AF a 6BF
Účastní se třídy 4B, 4C, 6AF a 6BF.
30.5.–2.6.Vodácký kurz
Účastní se třída 3C, pedagogický dozor prof. Karpíšková, Plachý a Zídková.
zobrazit i následující měsíc