foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Aktuálně

Od 3. května 2021 se provoz na školách řídil následujícím pokynemnewwin, od 10. května 2021 se provoz na školách řídí následujícím pokynemnewwin.


zobrazit i předchozí měsíc, zobrazit i předchozí rok

květen 2021 (vidíte jen budoucí akce; zobrazit celý měsíc květen)

3.–6.5.Z důvodu organizace přijímacích zkoušek mají studenti GML v těchto dnech ředitelské volno.
Profesoři, kteří neorganizují přijímací zkoušky, mohou tyto dny využít (po domluvě se studenty) k distanční výuce, konzultacím atd.
3.5.Přijímací řízení – čtyřletí – 1. termín.
4.5.Přijímací řízení – čtyřletí – 2. termín.
5.5.Přijímací řízení – šestiletí a osmiletí – 1. termín
6.5.Přijímací řízení – šestiletí a osmiletí – 2. termín
10.5.Písemná část maturit z francouzštiny třídy 5AF. Rozpis (po přihlášení).
Účastní se třída 5AF.
10.–11.5.Jaderná maturita v jaderné elektrárně Dukovany.
Účastní se Jan Fojtík (3.C) a Michal Šťastný (8.AV).
10.–14.5.Písemná část maturitní zkoušky 6AF a 6BF. Rozpis (po přihlášení).
Účastní se třídy 6AF a 6BF.
10.–14.5.V tomto týdnu se prezenčně učí třídy 1AV, 2AV, 3AV a 4AV.
Účastní se třídy 1AV, 2AV, 3AV a 4AV.
17.–21.5.V tomto týdnu se prezenčně učí třídy 1AF, 2AF, 2BF.
Účastní se třídy 1AF, 2AF a 2BF.
18.5.Konec klasifikace pro maturanty v maturitních předmětech.
21.5.Poslední den školy pro maturitní ročníky.
24.–26.5.Písemné didaktické testy společné části maturitní zkoušky. Jednotné maturitní schéma. Rozpis do učeben (po přihlášení).
Účastní se třídy 4A, 4B, 6AF, 6BF a 8AV.
V průběhu května 2021:
 Písnička na květen

červen 2021

1.–4.6.Ústní maturitní zkoušky zkoušky 4B a 8AV.
Účastní se třídy 4B a 8AV.
2.6.Přijímací řízení – 1. náhradní termín
3.6.Přijímací řízení – 2. náhradní termín
7.–11.6.Ústní maturitní zkoušky 4A, 6AF a 6BF.
Účastní se třídy 4A, 6AF a 6BF.
21.–23.6.Školní maturitní profilové zkoušky z francouzštiny 5AF.
Účastní se třída 5AF.
30.6. v 9:00Vydávání vysvědčení

červenec 2021

zobrazit i následující měsíc