foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Přijímací řízení pro studium ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče, vážení uchazeči, letošní přijímací zkoušky budou vypadat takto:
Gymnázium Matyáše Lercha přijímá pro školní rok 2022/2023 následující počty žáků a pro všechny typy studia bude konat pouze jednotnou přijímací zkoušku (dále jen JPZ):
Čtyřleté studium - 90 žáků (kód 79-41-K/41)
Šestileté studium - 30 žáků (kód 79-43-K/61)
Osmileté studium - 30 žáků (kód 79-41-K/81)

Vážení rodiče, vážení uchazeči,
bohužel musíme konstatovat, že se nám nepodařilo navýšit předpokládanou celkovou kapacitu školy, a z tohoto důvodu můžeme v rámci přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2022/2023 přijmout pouze 84 žáků místo původně plánovaných 90.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Petr Kovač
ředitel GML

Termín odevzdání přihlášek ke studiu:
do 1. 3. 2022
Důležité! Vzhledem k epidemiologické situaci preferujeme písemné podávání přihlášek formou doporučené pošty. Pokud chcete přihlášku podat osobně, můžete tak učinit každý den v době od 8:00 do 15.30 na vrátnici školy. Tyto přihlášky vyplňujte pokud možno ve spolupráci se ZŠ, která je vytiskne včetně QR kódu. Lékařské potvrzení na nich dokládat nemusíte. Odkaz na editovatelný formulář přihlášky naleznete zdenové okno.

Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ):
12. a 13. 4. 2022 - čtyřleté studium
19. a 20. 4. 2022 - víceleté studium (osmileté a šestileté)
10. a 11. 5. 2022 - náhradní termín pro všechny typy studia

Uchazeč se hlásí na dvě školy a může dělat přijímací zkoušky ve dvou termínech dle pořadí uvedeném na přihlášce ke studiu. Pokud se hlásí na jednu školu, koná pouze jednu přijímací zkoušku na příslušné škole, na kterou se hlásí.

Hygienický provoz během přijímacích zkoušek se bude řídit metodickým pokynem MŠMT, který bude zřejmě upřesněn před vlastními zkouškami.

Kritéria

Kritéria přijímacího řízení 2022 pro osmileté studium najdete zde.
Kritéria přijímacího řízení 2022 pro šestileté studium najdete zde.
Kritéria přijímacího řízení 2022 pro čtyřleté studium najdete zde.

Bodování

Způsob přepočtu bodování najdete zde.