foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Úspěchy studentů GML

GML se v hodnocení sportovních výsledků za první pololetí školního roku 2016/2017newwin umístilo mezi brněnskými středními školami na prvním místě.zobrazit i předchozí měsíc, zobrazit i předchozí rok

duben 2017

6.4.Literární soutěž Jindřichohradecký Textík
Literární soutěž Jindřichohradecký Textík – Vojtěch Tesař ze 4AV se probojoval do finálové pětice básníků v rámci celostátní literární soutěže. Jeho báseň byla zařazena do sborníku soutěže.
7.4.Slavnostní vyhlášení literární soutěže Komenský a my
Slavnostní vyhlášení literární soutěže Komenský a my – zúčastní se: Jitka Sláviková a Michaela Dostálková – obě 3B.
Jitce Slávikové z 3B se podařilo získat česné uznání (4. – 5. místo) v kategorii středních škol.
7.4.Náboj
Mezinárodní matematická soutěž Nábojnewwin pětičlenných týmů, pedagogický doprovod prof. Dubový. Tým juniorů skončil na 22. místě ze 138 týmů z ČR v sestavě: Lucie Filová, Ondřej Hilscher, Jan Bednář, Ondřej Uldrijan, Petra Zelinková (všichni 6AV).
Tým seniorů skončil na 64. místě ze 138 týmů z ČR v sestavě: Pavlína Ježíková, Klára Přibáňová, David Jašek, Martin Strachoň, Richard Uher (všichni 7AV).
7.4.Krajské kolo Biologické olympiády kat.B
Krajské kolo Biologické olympiády kat. B – zúčastní se Daniela Čípová a Jakub Vondřejc 6AV.
Pedagogický dozor: prof. Štěpánková.
Jakub Vondřejc – 13.místo, Daniela Čípová – 32.místo (celkem se zúčastnilo 35 studentů z jihomoravského kraje).
7.4.Celorepublikový šachový turnaj středních škol v Praze
Celorepublikový šachový turnaj středních škol v Praze – zúčastní se:
Matyáš Zavadil, Semir Arabo – 3AV, Kamil Chmela – 4AV, Daniel Hanus, Truong Anh Nguyen – 5AV, Tomáš Dvořák, Dominik Fryda, Marek Hrbáček – 6AV, Jan Vlha – 7AV.
Tým GML B ve složení Truong Anh Nguyen (5AV), Marek Hrbáček (6AV), Semir Arabo (3AV), Kamil Chmela (4AV), Jan Vlha (7AV) obsadil 10. místo z celkem 22 Družstev; tým GML A ve složení Dominik Fryda (6AV), Matyáš Zavadil (3AV), Tomáš Dvořák (6AV), Daniel Hanus (5AV) skončil na 14. místě.
8.4.Česká lingvistická olympiáda – národní kolo
Česká lingvistická olympiáda, národní kolo – Adam Dvořák (6AV) a Vendula Kuchyňová (3A) skončili shodně na 20. místě.
18.4.priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti Slavnostní vyhlášení 10. ročníku evropské dějepisné soutěže Eustory pro studenty středních škol zaměřeného na téma „Místo, osobnost či událost, které utvářely historii“.
Slavnostní vyhlášení 10. ročníku evropské dějepisné soutěže Eustory pro studenty středních škol zaměřeného na téma „Místo, osobnost či událost, které utvářely historii“. Se soutěžní prací „Když jsem pracoval pro Říši“ se účastní Kristýna Vyhnalíková z 5AF.
Kristýna Vyhnalíková získala 3. místo a mimořádnou Cenu časopisu Dějiny a současnost za nejlépe literárně zpracovanou soutěžní práci – časopis její práci otiskne. Zpracovala deníky svého totálně nasazeného pradědečka Jana Vyhnalíka. Ve své práci pojednává o životě v pracovních táborech za Druhé světové války.
18.4.foto Vyhlášení soutěže Eustory
Kristýna Vyhnalíková (5AF) 10. ročníku evropské dějepisné soutěže Eustory pro studenty středních škol zaměřeného na téma „Místo, osobnost či událost, které utvářely historii“ a se svou soutěžní prací „Když jsem pracoval pro Říši“ obsadila 3. místo.
Navíc si odnesla i mimořádnou Cenu časopisu Dějiny a současnost za nejlepší literárně zpracovanou soutěžní práci.
24.4.priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti Nominační závod na Pražský maraton
Nominační závod na Pražský maraton – 2 týmy ve složení:
Havlena, Havlenová, Svadbík – 3AF, Kosina, Med, Ondráček, Hrazdira – 4AF, Čerbák, Bartošík, Šálková, Auermullerová, Špringlová – 2A, Čerbáková, Hlaváčková, Ponížil, Čermák – 3A, Konečný – 2C, Štefková, Stoklásková – 5AV,
Chroustová – 8AV, Zeman – 1A, Utíkalová – 7AV, Follerová – 2AF.
Studenti obsadili 3. místo.
Pedagogický dozor: prof. Plachý.
26.4.Juniorský maraton 2017 – krajské kolo
Juniorský maraton 2017 – krajské kolo. Studenti našeho gymnázia obsadili 3. místo.
28.4.Robosoutěž pro nižší gymnázium (ČVUT)
Soutěže Robosoutěž pro nižší gymnázium (ČVUT) se zúčastnil tým Häsan Sin Ji ve složení Adam Hrbáč, Michael Kovařík (osobně ne) a Kamil Chmela (osobně ne), všichni 4AV. Pedagogický doprovod Lukáš Rýdlo. Tým nepostoupil mezi nejlepších 15 týmů.

květen 2017 (vidíte jen budoucí akce; zobrazit celý měsíc květen)

2.5.Druhé místo v soutěži Make Your Own Mag
Student Karel Kalaš (4AV) skončil na 2. místě v soutěži Make Your Own Magnewwin pořádané anglickým časopisem Bridge. Studenti měli za úkol vytvořit dvojstránku anglického časopisu, který by je bavil.
7.5.Juniorský maraton 2017 – celostátní kolo
Juniorský maraton 2017 – celostátní kolo – Praha (Pražský mezinárodní maraton) – studenti našeho gymnázia obsadili 20. místo, čas: 2:50,06. Školu reprezentovali: Jan Havlena, Barbora Havlenová, Adam Čerbák, Tomáš Konečný, Jonáš Hrazdira, Jan Bartošík, Tomáš Ondráček, Olga Stoklásková, Kateřina Čerbáková, Jakub Všetečka.
10.5.priloha udalosti priloha udalosti foto Pohár rozhlasu
Pohár rozhlasu na ZŠ Jihomoravské nám. Zúčastní se:
2AV – Dostalík, Nozar, Pekar, Štefka, Vaněk, Petrov, Tyleček, Drápalová, Matoušková, Všetečková, Machová, Bednářová, Čáslavská, Rubášová
1AV – Zápeca, Pecháček, Pluháček, Štěrbák, Svobodová, Hlinomazová, Mácalová, Ševčíková.
Pedagogický dozor: prof. Plachý, prof. Nečasová.
Tým dívek ve složení Machová, Drápalová, Všetečková, Čáslavská, Matoušková – všechny 2AV, Mácalová, Svobodová, Ševčíková – všechny 1AV zvítězil a postupuje do okresního finále 16.5. na VUT Brno.
Chlapci skončili čtvrtí ve složení Vaněk, Štefka, Tyleček, Petrov, Dostalík, Nozar všichni 2AV, Zápeca, Pelčák, Pecháček, Pluháček všichni 1AV.
11.5.foto Pohár rozhlasu
Pohár rozhlasu na ZŠ Jihomoravské nám. Zúčastní se:
4AV – Kalaš, Sedlák, Šťastný,Rybníčková K.M., Šmejkalová
3AV – Houzar, Matějíček, Kunzová
2AF – Follerová, Laubová
2BF – Noštinská, Bajerová
1AF – Svadbík, Tesařík, Vybíhal, Tichý, Říha, Tvrdoň
Pedagogický dozor: prof. Plachý, prof. Nečasová.
Tým dívek ve složení Rybníčková M.,K. , Smejkalová – 4AV, Bajerová, Noštinská – 2BF, Kunzová – 3AV, Luu – 1AF, Laubová, Follerová – 2AF zvítězil a postupují do okresního kola. Chlapci dále nepostupují.
15.5.foto Cena Učené společnosti České republiky pro Simonu Buryškovou 8AV
Cenu Učené společnosti České republiky za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů pro rok 2017 získala Simona Buryšková (8AV) za práci prezentovanou v SOČ s názvem „Vliv přesnosti kalibrační křivky filmových dozimetrů na výsledky měření klinických plánů v radiační onkologii“.
17.5.priloha udalosti foto Přebor středních škol v tenise
Přebor středních škol v tenise – 1. místo Jakub Skutil 7AV, 2. místo Václav Gál 8AV.
Pedagogický dozor: prof. Barták.