foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Úspěchy studentů GML

GML se v hodnocení sportovních výsledků za první pololetí školního roku 2016/2017newwin umístilo mezi brněnskými středními školami na prvním místě.zobrazit i předchozí měsíc, zobrazit i předchozí rok

květen 2017

2.5.Druhé místo v soutěži Make Your Own Mag
Student Karel Kalaš (4AV) skončil na 2. místě v soutěži Make Your Own Magnewwin pořádané anglickým časopisem Bridge. Studenti měli za úkol vytvořit dvojstránku anglického časopisu, který by je bavil.
7.5.Juniorský maraton 2017 – celostátní kolo
Juniorský maraton 2017 – celostátní kolo – Praha (Pražský mezinárodní maraton) – studenti našeho gymnázia obsadili 20. místo, čas: 2:50,06. Školu reprezentovali: Jan Havlena, Barbora Havlenová, Adam Čerbák, Tomáš Konečný, Jonáš Hrazdira, Jan Bartošík, Tomáš Ondráček, Olga Stoklásková, Kateřina Čerbáková, Jakub Všetečka.
10.5.priloha udalosti priloha udalosti foto Pohár rozhlasu
Pohár rozhlasu na ZŠ Jihomoravské nám. Zúčastní se:
2AV – Dostalík, Nozar, Pekar, Štefka, Vaněk, Petrov, Tyleček, Drápalová, Matoušková, Všetečková, Machová, Bednářová, Čáslavská, Rubášová
1AV – Zápeca, Pecháček, Pluháček, Štěrbák, Svobodová, Hlinomazová, Mácalová, Ševčíková.
Pedagogický dozor: prof. Plachý, prof. Nečasová.
Tým dívek ve složení Machová, Drápalová, Všetečková, Čáslavská, Matoušková – všechny 2AV, Mácalová, Svobodová, Ševčíková – všechny 1AV zvítězil a postupuje do okresního finále 16.5. na VUT Brno.
Chlapci skončili čtvrtí ve složení Vaněk, Štefka, Tyleček, Petrov, Dostalík, Nozar všichni 2AV, Zápeca, Pelčák, Pecháček, Pluháček všichni 1AV.
11.5.foto Pohár rozhlasu
Pohár rozhlasu na ZŠ Jihomoravské nám. Zúčastní se:
4AV – Kalaš, Sedlák, Šťastný,Rybníčková K.M., Šmejkalová
3AV – Houzar, Matějíček, Kunzová
2AF – Follerová, Laubová
2BF – Noštinská, Bajerová
1AF – Svadbík, Tesařík, Vybíhal, Tichý, Říha, Tvrdoň
Pedagogický dozor: prof. Plachý, prof. Nečasová.
Tým dívek ve složení Rybníčková M.,K. , Smejkalová – 4AV, Bajerová, Noštinská – 2BF, Kunzová – 3AV, Luu – 1AF, Laubová, Follerová – 2AF zvítězil a postupují do okresního kola. Chlapci dále nepostupují.
15.5.foto Cena Učené společnosti České republiky pro Simonu Buryškovou 8AV
Cenu Učené společnosti České republiky za výjimečné vědecké aktivity středoškolských studentů pro rok 2017 získala Simona Buryšková (8AV) za práci prezentovanou v SOČ s názvem „Vliv přesnosti kalibrační křivky filmových dozimetrů na výsledky měření klinických plánů v radiační onkologii“.
16.5.priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti foto Okresní finále Poháru rozhlasu
Atletické závody v areálu Pod Palackého vrchem. Naše gymnázium reprezentovala dvě družstva (mladší žákyně a starší žákyně). Obě družstva skončila těsně za Sportovním gymnáziem Ludvíka Daňka, tedy na 2 A3. místě. Pedagogický dozor: prof. Plachý, prof. Nečasová.
17.5.priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti priloha udalosti foto Přebor středních škol v tenise
Přebor středních škol v tenise – 1. místo Jakub Skutil 7AV, 2. místo Václav Gál 8AV. Pedagogický dozor: prof. Barták.
17.5.Městská kola Pythagoriády
Městská kola Pythagoriády
Chu Hai Anh, Tudor Stoican, Matyáš Zápeca – dělené 2. místo – všichni 1AV,
František Lukáš – 2. místo – 2AV, Jakub Horák – 1. místo, Jakub Duda – dělené 2. místo – oba 3AV.
Pedagogický dozor: prof. Janková.
29.5.Vyhlášení výsledků soutěže „Píši, tedy jsem“
Vyhlášení výsledků soutěže „Píši, tedy jsem“.
Ema Wayan Danielová – 4AV – obsadila 2. místo v kategorii próza, 11 – 15 let.
Vendula Herzanová – 5AV – obsadila 2. místo v kategorii poezie, 16 – 19 let.
Pedagogický dozor: prof. Karpíšková.
29.–30.5.Městské kolo v beach volleyballu
Městské kolo v beach volleyballu.
dvojice Texl Jan (6AV) – Pavlovský Martin (4B) skončila na 5.-6. místě
dvojice Muchová Kateřina – Drábková Aneta (obě 3C) obsadila 1.místo
dvojice Kožnárková Zuzana (2C) – Helanová Tereza (6AV) obsadila 3.místo
Pedagogický dozor: prof. Broulík.

červen 2017 (vidíte jen budoucí akce; zobrazit celý měsíc červen)

2.6.Krajské kolo v beach volleyballu
Krajské kolo v beach volleyballu. Dvojice Kožnárková Zuzana (2C) a Helanová Tereza (6AV) zvítězila v krajském kole a postoupila do republikového finále.
Pedagogický dozor: prof. Broulík.
5.6.Celostátní kolo soutěže Eurorebus
Celostátní kolo soutěže Eurorebus – žáci 4AV Michael Kovařík, Karel Kalaš a Kamil Chmela se umístili na šestém místě.
Pedagogický dozor: prof. Mlček.
7.–8.6.priloha udalosti foto Semifinále a finále soutěže Jugend debattiert
Jan Bednář ze 6AV (tedy o rok mladší než většina účastníků) zvítězil v soutěži Jugend debattiert v republikovém finále a postupuje do 11. mezinárodního finálového týdne konaného v termínu 25. – 30.9. 2017 v estonském Tallinnu. Gratulujeme!
Republikového finále se dále zúčastnili Adam Dvořák a Klára Mikulcová ze 6AV, Ilona Kotásková a Štěpánka Divišová ze 7AV.
Pedagogický dozor: Johanna Berg, Pavel Ampapa
16.6.Republikové finále SŠ v beach volleyballu v Praze
Republikové finále SŠ v beach volleyballu v Praze.
Zuzana Kožnárková (2C) a Tereza Helanová (6AV) obsadily 3. místo. Účastní se Zuzana Kožnárková (2C) a Tereza Helanová (6AV), pedagogický dozor prof. Dubový
20.–21.6.Mistrovství České republiky školních týmů v šachu
Mistrovství České republiky školních týmů v šachu ve Zlíně.
Družstvo ve složení: Dominik Hrůza (7AV), Dominik Fryda (6AV), Matyáš Zavadil (3AV), Tomáš Dvořák (6AV), Daniel Hanus (5AV), Truong Anh Nguyen (5AV) se umístilo na 22. místě z 28 týmů. Pedagogický dozor: prof. Blažek. Účastní se Matyáš Zavadil (3AV), Daniel Hanus, Truong Anh Nguyen (oba 5AV), Tomáš Dvořák, Dominik Fryda (oba 6AV) a Dominik Hrůza (7AV), pedagogický dozor prof. Blažek
23.6.Dračí lodě
Dračí lodě – Břeclav – zúčastní se studenti: T. Konečný 2C, H. Vaclová, B. Ognarová, P. Perenčayová, M. Novotná, D. Svoboda, L. Pastva, K. Čihák, O. Daněk, A. Auermúlerová, Ž.Bradáčová, H. Bartošík, N. Zbořilová, M. Frei – 2AV,
T. Suk, D. Neuman, M. Mach, K. Šanderová – 3AF, F. Zhang – 1C, A. Nešporová, R. Kvasničková – 3C. Pedagogický dozor: prof. Barták.
Studenti GML obsadili 1.místo.