foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Elektronický objednávkový systém

Objednávání a volba obědů:
Obědy lze objednávat, rušit a volit (mezi "jedničkou" a "dvojkou") buď přiložením čipu k jednomu ze dvou objednávkových terminálů před jídelnou nebo elektronicky na adrese http://www.gml.cz/kuchyne, s použitím jména a hesla, jež jste dostali společně s čipem. Platí přitom tato pravidla:
Vaši volbu může ovlivnit databáze jídel včetně foto (na adrese http://www.gml.cz/jidlo), dostupná též ze školního intranetu. Od 12/2014 k jídelníčkům přidáváme informaci, jaké obsahují alergeny -- lze je dohledat v celotýdenním rozpisu jídel dostupném ze školního intranetu.

O stavu konta se lze přesvědčit na objednávkových terminálech, na http://www.gml.cz/kuchyne a samozřejmě i osobně u p. Zemana. Tuto kontrolu doporučujeme v pravidelných intervalech.
Vyúčtování záloh bude provedeno s ukončením studia a přeplatky budou navráceny na konto plátce. Mimořádné vrácení přeplatku na zálohách lze provést na základě individuální dohody s vedoucí kuchyně

Kontakt:
pan Zeman, vedoucí kuchyně, kuchyne@gml.cz, mezi 9:40 a 10:00 probíhají informace o platbách, odhlašování a přihlašování obědů na tel. 549 122 015 (u objednávkových terminálů), mimo tento čas si můžete odhlásit obědy na tel. 549 122 016.