foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Zaměstnanci GML

Ředitel školy

Mgr. Petr Kovač

Statutární zástupce ředitele školy

Mgr. Aleš Jelínek

Zástupce ředitele školy

Ing. Petra Havranová

Systém školního poradenství zajišťuje

Mgr. Zdeňka Vašínová

Školní metodik prevence

Mgr. Petra Tesařová

Učitelé abecedně

Mgr. Petr Adolf
Mgr. Ampapa Pavel
Mgr. Baráková Marcela
Mgr. Barták Milan
Mgr. Beneš Vojtěch
Besche Tanja
Mgr. Blažek Pavel
RNDr. Bochníčková Eva
Mgr. Broulík Aleš
RNDr. Brunnová Eva
Mgr. Campbellová Eva
Mgr. Čapková Jana
Mgr. Cihlářová Zuzana
Církvová Markéta
Mgr. Cvachovcová Eva
Mgr. Dosoudilová Lenka
Mgr. Dubový Arnošt
RNDr. Faltusová Milana
Ferlay Franck
Mgr. Ferlay Denisa
Mgr. Floryanová Stanislava
Mgr. Foukalová Vladimíra
Mgr. Háková Marta
Mgr. Havlásek Robert
Mgr. Hudeová Milana
Mgr. Jakubková Jitka
Mgr. Janková Blanka
Mgr. Janová Jana
Mgr. Jelínek Aleš
Mgr. Kadlec Martin
Mgr. Karpíšková Dana
Mgr. Kirchnerová Andrea
Mgr. Kočová Lenka
Mgr. Kovač Petr
Mgr. Kozáková Martina
Mgr. Křapová Jana
Mgr. Krejčí Martin
Mgr. Kubera Miroslav
Mgr. Kubíčková Kateřina
Mgr. Kubů Petr
Ing. Lenka Kurečková
PhDr. Kutalová Eva
Mgr. Ležatková Klára, Ph.D.
Mgr. Lukáš Jiří
PhDr. Malířová Eva
Mgr. Mališová Jana
RNDr. Mareček Aleš, CSc.
Mgr. Marek Jiří
Mazure Florian
Mgr. Mikešová Karla
Mgr. Mlček Lukáš
Monreal Juana
Musiolek Marcel
Mgr. Nečas Vítězslav
PhDr. Němcová Květa
Mgr. Neuwirthová Markéta
Mgr. Obr Lukáš
Mgr. Padúchová Olga
Mgr. Pešinová Veronika
Mgr. Plachý Lukáš
Mgr. Podlena Roman
Mgr. Přecechtělová Pavla
Mgr. Radová Iveta
Mgr. Raška Aleš
Mgr. Řezníčková Renata
Richter Annika
PaedDr. Rybanská Ivana
Mgr. Rýdlo Lukáš
Saint Arnoult Thierry
RNDr. Šimečková Jarmila
Ing. Špetík Ondřej
Mgr. Štěpánková Eva
Mgr. Stolková Magda
Mgr. Střípek Jiří
Mgr. Svobodová Renata
Mgr. et Bc. Tesařová Petra
PhDr. Třináctá Sylva
Mgr. Vališová Jana
Mgr. Vašínová Zdeňka
Mgr. Vilímová Edita
PhDr. Zajíček Stanislav
PhDr. Zajíčková Eva
Mgr. Zálešák Dalibor
Mgr. Žemla Pavel
Mgr. Zídková Eva

Třídní učitelé čtyřletého studia

1A   Mgr. Podlena Roman
1B   Mgr. Hudeová Milana
2A   RNDr. Bochníčková Eva
2B   Mgr. Lukáš Jiří
2C   Mgr. Padúchová Olga
3A   Mgr. Žemla Pavel
3B   Mgr. Broulík Aleš
3C   Mgr. Radová Iveta
4A   Mgr. Foukalová Vladimíra
4B   Mgr. Kubů Petr
4C   PhDr. Kutalová Eva

Třídní učitelé šestiletého studia

1AF   Mgr. Dosoudilová Lenka
1BF   Mgr. Dubový Arnošt
2AF   Musiolek Marcel
3AF   Mgr. Pešinová Veronika
3BF   Mgr. Kirchnerová Andrea
4AF   Mgr. Barták Milan
5AF   Mgr. Plachý Lukáš
5BF   Mgr. Krejčí Martin
6AF   Mgr. Křapová Jana

Třídní učitelé osmiletého studia

1AV   Mgr. Mlček Lukáš
2AV   Mgr. Kubíčková Kateřina
3AV   Mgr. Obr Lukáš
4AV   Mgr. Nečas Vítězslav
5AV   Mgr. Zídková Eva
6AV   Mgr. Zálešák Dalibor
7AV   Mgr. Čapková Jana
8AV   Mgr. Havlásek Robert

Ekonomicko-správní zaměstnanci

Andresová Jarmila, vrátný, telefon 549 122 011
Blahníková Monika, knihovnice, telefon 549 122 013
Čápová Marie, pomocná kuchařka
Dufková Jana, uklízečka
Dufková Lenka, uklízečka
Fišerová Barbora, kuchařka
Harnachová Hana, vrátná, telefon 549 122 011
Chrastil Roman, uklízeč
Kuhejdová Renata, sekretariát zástupců, pokladní, telefon 549 122 062
Lamrová Ivana, pomocná kuchařka
Lešenda Mychajlo, správce TV areálu, topič, telefon 549 122 064
Lešendová Lenka, pomocná kuchařka
Matoušková Soňa, pomocná kuchařka
Mlčuchová Blanka, kuchařka
Molová Božena, vrátná, telefon 549 122 011
Mundele Inés, uklízečka
Novotná Radka, asistentka ředitele, sekretariát školy, telefon 549 122 063
Patáková Ivona, uklízečka
Popeláková Libuše, pomocná kuchařka
Pospíšilová Hana, pomocná kuchařka
Postránecký Jiří, vrátný, telefon 549 122 011
Procházka Oldřich, údržbář
Ruber Jiří, školník
Slámová Halina, pomocná kuchařka
Šeligová Yvonna, ekonomka, telefon 549 122 061
Trýzna Roman, uklízeč
Záluská Svatava, uklízečka
Zapletal Zdeněk, uklízeč
Zeman Drahomír, vedoucí školní kuchyně, telefon 549 122 016

Pronajímatel bufetu

Fischerová Yveta, pronajímatelka bufetu, telefon 549 122 017

Společné foto

Skupinové foto pedagogického sboru (05/2017)