foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge / /

Struktura cílových vysokých škol a fakult

Počet přihlášek na jednotlivé VŠ


Někteří studenti studují na dvou VŠ současně.
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
VUTBR architektury
3
5
5
2
4
3
3
2
5
8
4
1
7
5
6
4
3
4
2
chemie
1
4
3
1
1
7
1
5
0
5
1
6
5
0
5
podnikatelská
5
4
4
2
6
3
2
2
2
10
stavební
3
12
7
6
3
6
7
2
10
3
11
6
7
7
4
7
3
4
4
3
FEKT (elektrotechniky a komunikačních technologií)
4
5
1
3
6
3
2
2
7
1
1
4
6
3
7
1
2
7
FIT (informačních technologií)
3
2
5
2
7
2
5
3
5
3
9
1
1
4
strojního inženýrství
1
4
2
7
2
4
6
5
6
2
1
5
3
3
8
7
7
17
19
10
výtvarných umění                                      
1
MUNI právnická
7
12
8
4
11
11
14
9
7
6
9
12
14
10
14
6
10
6
16
11
lékařská
8
15
7
9
9
11
13
7
10
10
10
5
13
12
12
10
15
14
16
13
přírodovědecká
5
7
9
10
14
11
10
12
14
12
21
15
6
9
13
15
8
10
19
11
filozofická
18
18
10
12
18
15
26
18
22
21
17
12
16
14
19
14
10
9
14
5
pedagogická
7
4
10
7
13
8
22
10
14
7
14
9
5
7
7
6
5
6
5
4
ekonomicko-správní
9
14
5
3
8
2
32
23
16
22
30
22
10
12
17
16
11
14
11
8
informatiky
5
3
1
3
3
8
9
5
8
2
9
2
2
3
7
3
5
2
3
5
sociálních studií
1
3
2
4
6
8
13
7
6
24
10
18
10
9
6
7
2
10
4
sportovních studií
1
6
10
1
3
3
1
2
2
2
3
2
3
MENDELU
(dříve MZLU)
agronomická
1
1
1
1
3
3
4
3
1
0
1
3
6
3
1
1
1
lesnická a dřevařská
2
2
1
2
4
1
7
1
4
1
1
1
1
2
2
provozně ekonomická
1
4
3
5
8
7
9
16
8
10
12
11
13
10
1
6
zahradnická
1
1
2
2
3
1
3
2
2
2
1
regionálního rozvoje
4
5
6
2
1
3
3
VFU veterinárního lékařství
6
3
1
1
1
2
3
1
2
2
2
2
2
1
3
1
veterinární hygieny a ekologie
3
2
2
farmaceutická
4
3
4
1
1
3
3
2
1
1
1
1
2
1
1
3
UOB (Un. obrany)
1
1
1
2
JAMU
1
1
1
3
1
2
6
1
1
2
1
1
AMU DAMU
1
1
HAMU
1
VŠ obchodní a hotelová                            
1
UTB (Zlín) multimediálních komunikací
1
2
1
1
logistiky a krizového řízení                              
1
humanitních studií
1
UK (Praha) humanitních studií
1
1
přírodovědecká
1
1
1
1
1
filozofická
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
sociálních věd
1
1
1
2
2
2
1
matematicko-fyzikální
1
1
1
1
3
1
2
1
1
2
1
3
1. lékařská
1
1
2
2
1
2. lékařská
1
1
3. lékařská                                      
1
Lékařská v Hr. Králové
1
právnická
1
1
2
VŠE (Praha) mezinárodních vztahů
5
4
7
5
10
2
9
6
5
3
3
3
7
3
5
4
3
4
národohospodářská
3
1
informatiky a statistiky
1
podnikohospodárská                                
2
ČVUT (Praha) architektury
2
1
1
elektrotechnická
1
jaderná a fyz. inženýrství
1
1
stavební
1
VŠCHT (Praha) chemických technologií
2
1
2
1
2
1
1
potravinářské a biochemické technologie                            
1
1
ČZU (Praha)
1
VŠUP (Praha) design (Zlín)
1
Lit. akademie J. Škvoreckého (Praha)                              
1
UP (Olomouc) filozofická
8
1
1
právnická
3
1
1
1
1
lékařská
1
1
3
1
3
pedagogická                              
1
2
Cyrilometodějská teologická
1
přírodoědecká
1
1
1
zdravotnických vìd                                      
1
SUO (Opava) veřejných politik
 
1
UPCE (Pardubice) Fakulta restaurování                              
1
VŠPJ (Jihlava)                                      
1
Jihočeská univerzita                                      
1
VŠB (Ostrava)
1
1
1
1
1
UHK (Hradec Králové)
1
1
1
ZČU (Plzeň) Fakulta právnická
1
zahraniční univerzity
13
23
11
9
5
12
22
14
20
10
7
2
6
3
6
4
3
3
11
6
STING
24
48
24
26
12
29
23
25
24
19
3
Newton College                  
1
BIBS
2
VŠ hotelová Praha
1
jazykovka
13
10
9
5
8
2
1
1
1
5
VOŠ
2
1
1
1
nic (mateřství, au-pair, zaměstnání, 0. ročník, dobrovolnictví)
8
3
8
2
2
1
2
5
2
4